1. Home
  2. >
  3. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Leidecker and Partner Kft. (továbbiakban Vállalkozás kerül említésre) a természetes személyek, a beszállító cégek és szerződéses partnerek hozzájárulási nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:
https://leidecker.hu/

Adatkezelési tájékoztató letöltése.