1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Építési Telek Vizsgálat: Due Diligence az Ingatlanfejlesztésben

Az ingatlanfejlesztési folyamat egyik meghatározó eleme az építési telek alapos vizsgálata, más néven due diligence. Ez a lépés esszenciális a fejlesztők számára, hogy részletesen elemezhessék a potenciális építési területeket, minimalizálva ezzel a kockázatokat és maximalizálva a projekt sikerének esélyeit. A due diligence magában foglalja a terület minden aspektusának – fizikai, jogi, környezeti és infrastrukturális – alapos átvizsgálását.

Mi az Építési Telek Vizsgálata (Due Diligence)?

Az építési telek vizsgálata egy komplex elemzési folyamat, ahol a fejlesztők a terület fizikai, jogi, környezeti és infrastrukturális jellemzőit mérik fel. A cél egy teljes körű kép megszerzése a telekről, beleértve a potenciális korlátozásokat, jogi követelményeket és a fejlesztési lehetőségeket. Ennek elhagyása komoly következményekkel járhat, mint például jogi problémák, tervezési hibák vagy váratlan költségek.

Az Építési Telek Vizsgálatának Folyamata

 • Előzetes Szakasz: Az előzetes vizsgálat során a fejlesztők áttekintik a terület alapvető jellemzőit, mint a méret, elhelyezkedés, és hozzáférhetőség. Ebben a szakaszban becslik meg a terület piaci értékét, elemezik a helyi piaci trendeket és a területre vonatkozó jogi kereteket.
 • Részletes Elemzés: Ez a szakasz magában foglalja a földhasználati szabályok, építési előírások, környezetvédelmi korlátozások, infrastruktúra és az ingatlan-nyilvántartási adatok részletes vizsgálatát. Ezen felül, a terület történeti használata, potenciális szennyeződések és a helyi közösség álláspontjának feltérképezése is fontos.
 • Jelentéstétel és Értékelés: A gyűjtött adatok alapján készül egy részletes jelentés, amely alapján a fejlesztők dönthetnek a vásárlásról vagy a fejlesztésről. A jelentés tartalmazza a potenciális költségeket, időkereteket, fejlesztési lehetőségeket és kockázatokat.

Az Építési Telek Vizsgálatának Típusai

 • Földhasználati és Építési Due Diligence: Az építési előírások, földhasználati jogok és a területre vonatkozó korlátozások vizsgálata.
 • Jogi Due Diligence: A tulajdonjogi viszonyok, ingatlan-nyilvántartási adatok, szerződések és jogi korlátozások felülvizsgálata.
 • Környezeti Due Diligence: A terület környezeti állapotának felmérése, beleértve a talajvizsgálatokat, szennyeződések keresését és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget.
 • Infrastrukturális Due Diligence: Az utakhoz, vízellátáshoz, csatornázáshoz és egyéb alapvető infrastrukturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés értékelése, valamint ezek fejlesztésének költségeinek és lehetőségeinek felmérése.
 • Pénzügyi és Gazdasági Due Diligence: A projekt pénzügyi életképességének értékelése, beleértve a költségvetési tervezést, finanszírozási lehetőségeket és a várható megtérülést.

A Due Diligence Fontossága

A due diligence elengedhetetlen a sikeres ingatlanfejlesztéshez. Egy alapos vizsgálat biztosítja, hogy a terület megfelel a fejlesztő igényeinek, a jogi előírásoknak, és felkészíti őket a kockázatok kezelésére. A due diligence nem csak a törvényi megfelelőséget biztosítja, hanem a hosszú távú, fenntartható és sikeres ingatlanprojektek alapját is képezi.

A Folyamat Jelentősége

 • Rizikócsökkentés: A due diligence segítségével a fejlesztők feltárhatják és kezelhetik a kockázatokat, mint például a szennyezett területek vagy jogi akadályok.
 • Információalapú Döntéshozatal: A gyűjtött adatok lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy informált döntéseket hozzanak, elkerülve a felesleges költségeket és időveszteséget.
 • Hosszú Távú Stratégia: A due diligence lehetővé teszi a fenntartható fejlesztési stratégiák kialakítását, figyelembe véve a környezeti, gazdasági és közösségi tényezőket.
 • Piaci Versenyelőny: Egy alapos due diligence folyamat révén a fejlesztők előnyre tehetnek szert a piaci versenyben, mivel képesek lesznek jobban megérteni és kiaknázni a terület potenciálját.
 • Fejlesztési Potenciál Maximálása: A due diligence lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy felismerjék és kiaknázzák a terület teljes fejlesztési potenciálját, optimalizálva ezzel a beruházás megtérülését.

Összegzés

Az építési telek due diligence elengedhetetlen része a sikeres ingatlanfejlesztési folyamatnak. A megfelelő due diligence nem csak a törvényi előírásoknak való megfelelést biztosítja, hanem a hosszú távú, fenntartható és sikeres ingatlanprojektek alapját is képezi. Az ingatlanfejlesztők számára ez a folyamat kulcsfontosságú a kockázatok csökkentésében, az információalapú döntéshozatalban, a hosszú távú stratégiák kialakításában, a piaci versenyelőny elérésében és a fejlesztési potenciál maximális kihasználásában. Az alapos due diligence elvégzése tehát nem csupán a jogi megfelelőséget biztosítja, hanem egy sikeres ingatlanfejlesztési projekt záloga is.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

A Csarnokberuházás Döntésének Előkészítése: Egy Átfogó Ellenőrzőlista

Az új csarnokprojektek előkészítése során számos kritikus szempontot kell mérlegelni a tervezéstől a megvalósításig, hogy a beruházás sikeres legyen. Egy alaposan kidolgozott ellenőrző lista nem csak a döntéshozatali folyamatot teszi gördülékenyebbé, hanem a projekt végső sikerességét is elősegíti. Az alábbiakban bemutatom azokat a kulcsfontosságú lépéseket, amelyek átgondolása elengedhetetlen:

1. Projektdefiníció

 • Cél és funkció meghatározása: Fontos tisztázni, milyen tevékenységeket támogat majd az épület (például raktározás, gyártás).
 • Hosszútávú következmények: Mérlegelni kell, hogy a beruházás milyen hatással lesz a környezetre, milyen értéket és lehetőségeket nyújt hosszú távon.

2. Helyszín Választása

 • Megközelíthetőség és infrastrukturális szempontok: Kulcsfontosságú a jó közlekedési kapcsolatok és az alapvető infrastruktúrák (ivóvíz és szennyvízhálózat hozzáférhetősége, csapadékvíz elhelyezésének lehetősége, megfelelő kapacitású villamos energia) hozzáférhetősége.
 • Építési szabályozások: Az építési előírások, helyi rendeletek és környezetvédelmi korlátozások ismerete nélkülözhetetlen.

3. Pénzügyi Tervezés

 • Költségvetés és finanszírozási lehetőségek: A projekt teljes költségvetésének meghatározása, beleértve a rejtett költségeket is, valamint a finanszírozási opciók (hitel, állami támogatások, befektetők) feltérképezése.
 • Üzleti modell: A befektetés megtérülésének elemzése, a várható bevételek és kiadások előrejelzése.

4. Jogi és Engedélyezési Követelmények

 • Engedélyek beszerzése: Az összes szükséges építési és környezetvédelmi engedély megszerzése.
 • Hatósági egyeztetések: Folyamatos kapcsolattartás a helyi és adott esetbe az országos hatáskorű hatóságokkal az engedélyezési folyamat során.

5. Tervezési Elvárások

 • Építészeti és műszaki megoldások: Az épület funkcióját támogató modern, esztétikai és funkcionális tervezési elvek alkalmazása.
 • Fenntarthatósági szempontok: Energiahatékonysági megoldások és környezetbarát anyagok preferálása.

6. Kivitelezési Partnerek Kiválasztása

 • Vállalkozók és szakértők: A kivitelezők megbízhatóságának, korábbi projektjeik sikerének és referenciáik alapján történő kiválasztása.
 • Szakértői csapat: Mérnökök, műszaki szakértők, műszaki ellenőrök és más szükséges szakértők bevonása.

7. Kockázatkezelés és Biztosítás

 • Kockázatértékelés: A lehetséges kockázatok felmérése és kezelési stratégiák kialakítása.
 • Biztosítási megoldások: Az építési és üzemeltetési kockázatok fedezetére szolgáló biztosítások kiválasztása, illetve megkövetelése a kivitelezésben résztvevőktől

8. Projektmenedzsment és Időtervezés

 • Projekt ütemezése: A projekt realisztikus határidőinek meghatározása és a tervezett ütemezés betartása.
 • Flexibilitás: A tervezés rugalmassága az előre nem látható akadályok kezelésére.

9. Kommunikációs Stratégia

 • Belső kommunikáció: Egyértelmű kommunikációs csatornák kialakítása a projekt érintettjei között.
 • Külső kommunikáció: A projekt nyilvánosságra hozatala és a közösség bevonása.

10. Zöld Technológiák és Környezeti Hatás

 • Fenntartható megoldások: A napenergia és víztakarékossági technológiák alkalmazása, a beruházási érték és az üzemeltetés költségeinek megfelelő összevetése és mérlegelése
 • Környezeti lábnyom: A környezeti hatások minimalizálásának törekvése.

11. Technológiai és Műszaki Innovációk

 • Legújabb építészeti megoldások: A technológiai fejlődés alkalmazása az építészet és mérnöki tudomány területén.
 • Karbantartási stratégiák: A fenntartható és költséghatékony üzemeltetés biztosítása.

Záró Megfontolások

Egy csarnokberuházás sikeressége a projekt minden aspektusának alapos megfontolásától függ, kezdve a célkitűzések pontos meghatározásától a megvalósításig. Az előzetesen bemutatott útmutató célja, hogy átfogó képet adjon a projektfelelősöknek a fontos szempontokról, ezzel is elősegítve a projekt zökkenőmentes előrehaladását és hosszútávú sikerét.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Telekvásárlás Beruházóknak: Amire Figyelni Érdemes

Amikor egy beruházó területet vásárol gyártócsarnok, ipari, irodai épület vagy logisztikai központ céljából, számos tényezőt kell mérlegelnie annak biztosítása érdekében, hogy a befektetés hosszú távon is megtérüljön. A Leidecker and Partner Kft. szakértőként kínál tervezési és kivitelezési szolgáltatásokat, melyek segítenek az optimális telek kiválasztásában és a projekt sikerességének maximalizálásában. Íme néhány kulcsfontosságú szempont, amelyekre érdemes figyelni:

1. A Telek Minősége és Jellemzői

A telek minősége alapvetően meghatározza az építkezés lehetőségeit. Fontos figyelembe venni a talajviszonyokat, a domborzati adottságokat, valamint a terület vízellátottságát és szennyvízelvezetési lehetőségeit. Ezek a tényezők befolyásolják az alapozási munkálatokat és az épületek stabilitását.

2. Beépíthetőség és Szabályozási Környezet

Mielőtt döntést hoznánk, alaposan tájékozódjunk a helyi építési szabályokról és előírásokról. Ezek magukban foglalhatják a beépíthetőségi százalékot, az épületmagasságot, valamint a zöldterületek arányát. Ezek az előírások határozzák meg, hogy milyen típusú és méretű épületet emelhetünk a telken.

3. Elérhetőség és Infrastruktúra

A telek elhelyezkedése kulcsfontosságú lehet a vállalkozás sikeressége szempontjából. Fontos szempont a közlekedési hálózatokhoz való közelség, különösen ha logisztikai központot vagy gyárat tervezünk. A megfelelő infrastruktúra, mint az utak, villamos energia- és vízellátás, valamint a telekommunikációs hálózatok elengedhetetlenek.

4. Környezeti és Tartószerkezeti Megfontolások

Figyelembe kell venni a környezeti hatásokat és a fenntarthatósági szempontokat is. A zöldépítészet és az energiahatékony tervezés hosszú távon megtakarításokat eredményezhet. A tartószerkezeti megfontolások, mint a földrengésbiztonság és a szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem, szintén fontosak.

5. Jövőbeli Fejlesztési Lehetőségek

Fontos, hogy a telek és az épületek tervezésekor figyelembe vegyük a jövőbeli bővítési lehetőségeket. Ez magában foglalja a területi tágulási lehetőségeket és az épületek moduláris kialakítását, hogy későbbi igényeknek megfelelően alakíthassák át őket.

A Leidecker and Partner Szerepe a Telekvásárlásban

A Leidecker and Partner elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára a legjobb telekválasztási és építési megoldásokat biztosítsa. Szakértőink segítenek a telek kiválasztásában, a tervezési és kivitelezési folyamatokban, valamint szakmai tanácsadást nyújtanak az optimális befektetés érdekében. Kiemelten fontos számunkra, hogy a kiszemelt telket vásárlás előtt alaposan felmérjük és tanácsokkal lássuk el ügyfeleinket.

Összegzés

A telekvásárlás komplex folyamat, mely számos szempontot és előkészületet igényel. A Leidecker and Parnter Kft. tapasztalata és szakértelme révén képes segíteni ügyfeleit a legjobb döntések meghozatalában, biztosítva, hogy beruházásaik hosszú távon is sikeresek legyenek. Az előzetes tervezés, a környezettudatos megközelítés és a jövőbeli lehetőségek figyelembevétele kulcsfontosságú a beruházás sikerességéhez.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Csarnok Tervezés és Építés: Innovatív Megoldások az Ipari és Gyártó Csarnokok Tervezésében

Az ipari épületek, logisztikai- és gyártócsarnokok építése és tervezése ma már sokkal többet jelent, mint egyszerű szerkezetek létrehozása. A tervezés során kulcsfontosságú a hatékonyság, a fenntarthatóság és a specifikus üzleti igények pontos megértése. Ebben a cikkben a legújabb trendeket és innovatív megoldásokat mutatjuk be a csarnoktervezés világából, kiemelve a raktárcsarnok tervezés, gyártócsarnok tervezés, és generál kivitelezés fogalmakat, hogy a vállalkozások számára a legjobb megoldásokat kínálhassuk.

A Csarnok tervezés Alapjai

Az ipari csarnokok tervezése egy összetett folyamat, amely a helyszín specifikációjától kezdődik és a kivitelezési fázisig tart. A raktár-, logisztikai csarnok tervezése és a gyártócsarnokok tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a Megrendelő speciális igényeire, legyen szó akár különleges méretű vagy formájú terek kialakításáról, vagy speciális technológiai követelményekről. A csarnoktervezési folyamat során a tervezőknek és az adott raktározási, vagy gyártástechnológiát megtervezőmérnököknek szorosan együtt kell működniük, hogy a végeredmény minden szempontból megfeleljen a megbízó elvárásainak.

Fenntarthatóság és Energiatakarékosság

A fenntartható építészeti megoldások és az energiatakarékos tervezés ma már elengedhetetlen részei a modern csarnoképítésnek. A fenntartható raktártervezés és energiatakarékos gyártócsarnokok kialakítása során a környezettudatos anyagok használata, valamint az energiahatékony világítási és fűtési rendszerek beépítése kiemelt szerepet kap. Ezek a megoldások nemcsak a környezetet óvják, hanem hosszú távon jelentős költségmegtakarítást is eredményezhetnek.

Modern Raktártervezés és Ipari Csarnok Kialakítás

A modern raktártervezés és az ipari csarnok kialakítás területén a funkcionalitás és a rugalmasság a két legfontosabb szempont. A logisztikai folyamatok optimalizálása és a gyors árukezelés érdekében a tervezőknek innovatív térkialakítási megoldásokat kell alkalmazniuk. A logisztikai csarnokok és gyártócsarnok építészeti tervezés során a modern technológiák, mint például automatizált raktározási rendszerek, szintén fontos szerepet kapnak.

Raktár Építés: Új Kihívások és Megoldások

A raktárépítés terén az új kihívások közé tartozik a gyorsan változó piaci igényekhez való alkalmazkodás. Az e-kereskedelem növekedése például új logisztikai megoldásokat igényel, amelyek gyorsabb és hatékonyabb árukezelést tesznek lehetővé.

Design és Funkcionalitás: Az Egyensúly Fontossága

A design és a funkcionalitás közötti egyensúly megtalálása elengedhetetlen a modern csarnoképítésben. Egy jól megtervezett csarnok nemcsak esztétikailag vonzó, hanem maximálisan kihasználja a rendelkezésre álló teret és támogatja a hatékony munkavégzést.

A Csarnoképítés Szabályozási és Engedélyeztetési Folyamata

A csarnoképítés nem csak a tervezésről és kivitelezésről szól, hanem számos szabályozási és engedélyeztetési folyamaton is át kell mennie. A megfelelő engedélyek megszerzése és a tervezési szabványok betartása alapvető fontosságú minden projekt esetében. Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogy milyen lépéseket kell követni a tervezéstől az építési engedélyek megszerzéséig, és hogyan segíthetnek ebben szakértőink.

Technológiai Innovációk és Digitalizáció a Csarnoktervezésben

A technológiai fejlődés és a digitalizáció jelentős hatást gyakorolt a csarnoktervezésre és építésre. Az új szoftverek és tervezési eszközök lehetővé teszik a tervezők számára, hogy részletesebben és pontosabban dolgozzanak, valamint virtuális modelleken keresztül teszteljék az épületek funkcionális és strukturális jellemzőit.

Az Ipari Ingatlanfejlesztés Jövője

Az ipari ingatlanfejlesztés területén várható fejlődések közé tartozik az intelligens technológiák integrációja, a zöldterületek növelése és a multifunkcionális terek kialakítása. Ezek a trendek nemcsak a hatékonyságot és a munkakörnyezetet javítják, hanem a csarnokok piaci értékét is növelik.

A csarnoktervezés és -építés területén a folyamatos innováció és a piaci igények pontos megértése elengedhetetlen. Reméljük, hogy ez a cikk hasznos betekintést nyújtott az ipar jelenlegi trendjeibe és a sikeres projektek kulcsfontosságú elemeibe. Ha Ön is egyedi és hatékony csarnok tervezési megoldást keres, forduljon hozzánk bizalommal, hogy szakértő csapatunk segítségével valósítsa meg álmait.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Útmutató a Hatékony Ipari Csarnoktervezéshez és Építéshez: A Siker Kulcsa az Iparban

Az ipar fejlődése és a vállalatok növekedése elengedhetetlenné teszi a modern és funkcionális ipari épületek tervezését és építését. A gyártó- és logisztikai csarnokok és ipari épületek koncepciójától a megvalósításig számos szempontot kell figyelembe venni annak érdekében, hogy az eredmény minden szempontból optimális legyen. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a csarnok tervezés és építés főbb lépéseit, valamint bemutatjuk a szolgáltatásokat, amelyek segíthetnek az ipari épületek kivitelezésében.

Az Ipari Csarnokok és Épületek Fontossága

Az ipari tevékenységek sokfélesége megköveteli a megfelelően kiépített infrastruktúrát. Legyen szó akár logisztikai raktárakról, gyártócsarnokokról, logisztikai központokról vagy műhelyekről, az épületek megfelelő tervezése és kivitelezése alapvető fontosságú. Ezek az épületek nemcsak a termelési és a szolgáltató funkcióknak teremtik meg a helyszínét, hanem fontos feladatuk a munkavállalók biztonságának és ergonómiai szempontjainak történő, magaszintű megfelelés is.

A Csarnok Tervezés és Építés Lépései

Az ipari épületek és csarnokok tervezése és kivitelezése egy összetett folyamat, amelynek számos lépését alaposan át kell gondolni és végrehajtani. Részletesen itt.

Néhány kulcsfontosságú lépés:

1.   Igényfelmérés és koncepció alkotás:

Első lépésként alaposan meg kell ismernünk az Ügyfél igényeit és céljait. Milyen tevékenységek fognak zajlani az épületben, ezek milyen méretű teret igényelnek? Egy gyártócsarnoknak jellemzően van egy “üzem” része, azonban ehhez rendszerint kapcsolódik logisztika, szociális helyiségek (öltözők, vizesblokkok), irodarészek, minőségügy, stb. Ezen információk alapján lehet kidolgozni a tervezési koncepciókat, általában többféle verzióban.

2.   Tervezés és Engedélyeztetés:

Az engedélyezési tervek készítése során a funkcionális elrendezés mellett figyelembe kell venni az épület esztétikáját, energiahatékonyságát és fenntarthatóságát. Az engedélyeztetési folyamat során az összes szükséges hatósági engedélyt már a hatóságokhoz benyújtás előtt célszerű beszerezni. Az érintett szakhatóságokon kívül általában be kell szerezni a Településképi véleményt, vagy Főépítészi hozzájárulást is. Új szabályként fontos kiemelni, hogy az 5.000 m2 alapterületűnél nagyobb épületek esetében az Országos Tervtanács hozzájárulását is meg kell szerezni, mely a Tervező feladata.

3.   Kiviteli Tervezés:

A részletes kiviteli tervek tartalmazzák az épület szerkezetét, alapozását, elektromos és épületgépészeti, közmű- és épületautomatikai rendszereit. Az engedélyezési tervnél egy sokkal részletesebb tervdokumentáció, melyben már a szakági tervek is kidolgozásra kerülnek. Ekkor készíthetőek a pontos költségvetési kiírások, amelyek alapján célszerű a potenciális kivitelezőket tendereztetni. Ez a fázis biztosítja az épület pontos és biztonságos kivitelezését.

4.   Kivitelezés:

Az építési folyamat során a tervek valósággá válnak. Fontos, hogy a kivitelezés során szorosan együttműködjenek a tervezők, a kivitelezők és a műszaki ellenőrök a zökkenőmentes és hatékony projektért. A részleteket és a kivitlezési modelleket itt ismerheti meg.

5.   Átadás és Üzemeltetés:

Az építés befejezése a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul. Az átadás-átvételi folyamattal párhuzamosan elindítható a használatba vételi engedély megszerzése is, melynek birtokában a megfelelő minőségben kivitelezett épület üzemeltetése és karbantartása hosszú távú eredményességet biztosít.

A Csarnok Tervezés és Építés Szolgáltatások

Az ipari csarnokok tervezése és építése szakértelmet igényel, tekintse meg refenenciáinkat:

(https://leidecker.hu/szolgaltatasok/epiteszeti-tervezes/csarnok-tervezes-csarnok-epites-ipari-epuletek-tervezese/)

Csapatunk tapasztalt szakemberekkel rendelkeznek, akik segítenek az igényfelmérésben, tervezésben, engedélyeztetésben és a kivitelezés megszervezésében. Az épületek méretétől és céljától függően különböző megoldásokat kínálnak, amelyek optimalizálják az erőforrásokat és a funkcionalitást.

Következtetés

Az ipari épületek tervezési koncepciójától a használatba vételi engedély megszerzéséig számos szempontot kell figyelembe venni annak érdekében, hogy az eredmény minden szempontból optimális legyen. A szakértői szolgáltatások segítségével ezeknek az épületeknek a tervezése és megvalósítása a legmagasabb szabványoknak megfelelően valósulhat meg, ami hosszú távú sikerhez vezet az iparban.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

A Jövő Épületfelmérése: Hatékony 3D Lézerszkennelés Technológiával

Az építőipar folyamatosan fejlődik, és az új technológiák lehetővé teszik, hogy az épületfelmérések és tervezések pontosabbak és hatékonyabbak legyenek, mint valaha. Az egyik ilyen forradalmi fejlesztés a 3D lézerszkennelés, amely új perspektívát nyit az épületfelmérések terén. Ebben a blogbejegyzésben felfedezzük, mi is az a 3D lézerszkennelés, hogyan alkalmazzák az épületfelmérés terén, és miért érdemes ennek a technológiának a kihasználására törekedni a legújabb építészeti projektek során.

Mi is az a 3D lézerszkennelés?

A 3D lézerszkennelés egy olyan technológia, amely lehetővé teszi az épületek és más tárgyak háromdimenziós pontfelhőkbe történő ábrázolását. Ezt úgy érik el, hogy egy lézeres eszköz segítségével milliméterpontossággal méri a környezetét, és ezeket az adatokat egy központi rendszer összesíti egy 3D modell létrehozásához. A módszer rendkívül gyors és pontos, lehetővé téve az építészek és tervezők számára, hogy valós időben és alaposan megismerjék az adott területet.

Az épületfelmérésben betöltött szerepe

Az építészek és építési szakemberek számára az épületfelmérés kulcsfontosságú szakasz a tervezési folyamat során. A hagyományos módszerekkel végzett felmérések időigényesek és néha pontatlanságot eredményezhetnek. Ezzel szemben a 3D lézerszkennelés gyors és rendkívül pontos eredményeket kínál, amelyek valós időben hozzáférhetők.

Az épületfelmérés során a 3D lézerszkennelés lehetővé teszi az építészek számára, hogy részletesen megvizsgálják az épület geometriáját, szerkezetét és más fontos részleteit. Az adatok alapján könnyebben tervezhetik meg az átalakításokat vagy bővítéseket, miközben minimalizálják a hibalehetőségeket és a váratlan problémákat.

A 3D lézerszkennelés előnyei az épületfelmérés terén

 1. Pontosság és részletesség: A 3D lézerszkennelés rendkívül magas pontosságot és részletességet kínál az épületek és területek felmérésében, lehetővé téve a tervezőknek a legjobb döntések meghozatalát.
 1. Időmegtakarítás: A hagyományos felmérési módszerekhez képest a 3D lézerszkennelés sokkal gyorsabb eredményeket szállít, ami az építési projektek időtartamának csökkentését eredményezi.
 1. Költséghatékonyság: A pontosabb adatoknak köszönhetően elkerülhetők a tervezési hibák és az újrafelmérések, ami hosszú távon költségmegtakarítást eredményez.
 1. Jobb döntéshozatal: A részletes és valós időben elérhető adatok alapján a tervezők és építészek jobb döntéseket hozhatnak, ami növeli az építési projektek sikerességét.

A 3D lézerszkennelés forradalmasítja az építőipart azáltal, hogy lehetővé teszi a pontos és hatékony épületfelméréseket. Az új technológia gyors, pontos és részletes adatokat szolgáltat, amelyek lehetővé teszik az építészek és tervezők számára, hogy jobb döntéseket hozzanak és magas színvonalú terveket készítsenek. A 3D lézerszkennelés kihasználása az építési projektek sikerességéhez és hatékonyságához vezethet.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

A Műszaki Ellenőrzés Fontossága építészeti projektek során és az Építési Műszaki Ellenőr szerepe

Az építészeti projektek megvalósítása során a műszaki ellenőrzés szerepe és jelentősége nem hagyható figyelmen kívül. Az építőipar dinamikus és összetett terület, ahol az alapos és szakszerű műszaki ellenőrzés elengedhetetlen a sikeres projektfejlesztés és az épített környezet minősége szempontjából. Ebben a cikkben felfedezzük, miért olyan fontos a műszaki ellenőrzés az építészeti projektek során, és milyen szerepet tölt be az építési műszaki ellenőr.

Ne felejtsük el,hogy elengedhetetlen műszaki ellenőr alkalmazása a következő beruházásoknál:

●  ipari komplexumok

●  közintézmények

●  irodaépületek

●  sőt, számos esetben törvény írja elő, hogy kötelező műszaki ellenőrzést végeztetni a beruházás során

A Műszaki Ellenőrzés szerepe az építészeti projektekben

A műszaki ellenőrzés olyan folyamat, amely során az építési projektek megfelelőségét és minőségét ellenőrzik, hogy azok megfeleljenek az előre meghatározott szabványoknak és előírásoknak. Ez magában foglalja az építési tervek, az anyagok, a kivitelezés és a biztonsági előírások ellenőrzését is. A helyes műszaki ellenőrzés biztosítja, hogy az épület vagy létesítmény nemcsak esztétikailag vonzó legyen, hanem hosszú távon is biztonságos és fenntartható üzemeltetésű. .

Az Építési Műszaki Ellenőr szerepe és felelőssége

Az Építési Műszaki Ellenőr (É-ME) egy olyan szakember, aki az építési projektek folyamán a műszaki ellenőrzés feladatait végzi. Feladatai közé tartozik a tervezési dokumentáció értelmezése és ellenőrzése, a kivitelezési folyamat figyelemmel kísérése, valamint a minőség és biztonsági előírások betartásának biztosítása. Az É-ME kulcsfontosságú szerepet játszik a kivitelezési hibák és problémák időben történő azonosításában és megoldásában, ezáltal minimalizálva az esetleges költséges visszafordítható hibákat.

Az É-ME továbbá fontos kapcsolattartója a beruházónak, a tervezőcsapatnak és a kivitelezőnek. Kommunikációjával és szakértelmével hozzájárul az építési folyamat zökkenőmentességéhez és a projektek időben történő befejezéséhez.

További felelőségei:

●  felel az építési terület megfelelő állapotban való átadásáért;

●  ellenőrzi az ütemtervet és az építkezés folyamán betartatja azt;

●  építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó folyamatokat egyenként, külön-külön ellenőrzik a műszaki ellenőri tevékenység során, például ilyen lehet az épületszerkezetek sérülésmentessége, az energiatakarékosság megvalósítása, a szigetelés vagy éppen a tűzvédelmi előírások betartása is;

●  e-naplóval folyamatosan dokumentálja az építési, szerelési munkaterületen végzett kivitelezés, építkezés feladataihoz tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek haladását (kivitelezési dokumentáció), elvégzi a fedezetkezelővel kapcsolatos adminisztrációt és egyéb felmerülő adminisztratív tevékenységeket is ellát;

●  szervezi az építési kooperációkat;

●  a megbízó képviseletében átvizsgálja a beérkező számlákat, hogy az azon szereplő tételek megfelelnek-e a valóságnak mennyiségi és az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minőségi szempontból, illetve a szerződésben foglaltaknak;

●  ellenőrzi a jogerős és végrehajtható építési dokumentációkat a beruházás folyamataiban;

●  elkészíti a szükséges hiba- és hiánylistákat;

●  a műszaki ellenőr feladatai közé tartozik a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos javaslatok;

●  felügyeli azt is, hogy megfelelően elkészültek-e a javítások;

●  még a garanciális időszak vége előtt elvégez egy újabb állapotfelmérést.

Összegzés

Az építészeti projektek sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a megfelelő műszaki ellenőrzés és az Építési Műszaki Ellenőr szerepe. A műszaki ellenőrzés garantálja az építmény minőségét, biztonságát és fenntarthatóságát, míg az É-ME szakértelme és feladatai a projekt gördülékeny lebonyolítását segítik elő. Ne feledkezzünk meg tehát a műszaki ellenőrzésről az építészeti tervek kidolgozása és megvalósítása során, hiszen ez kulcsfontosságú tényezője a tartós és magas minőségű épített környezet létrehozásának.

Kérje ajánlatunkat, és akár a szükséges lépésekben, akár első lépéstől az utolsóig segítünk építési projektje megvalósításában!

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Csarnoképítés kivitelezése, építési projekt irányítása: kérdések és válaszok a kifizetődő döntéshez

Kérdések és válaszok a kifizetődő döntéshez

A tervezést követő lépés nyilvánvalóan a kivitelezés, és csarnoképítés esetén ebben több lehetőség is rendelkezésére áll, amelyek közt döntenie kell. A különböző modellek különböző előnyöket és kockázatokat jelentenek, amelyekről minél inkább tájékozott, annál inkább az Ön számára megtérülő döntést tudja meghozni.

Az informálás érdekében, összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő, bizonytalanságot okozó kérdéseket kivitelezés előtt, amelyeket egyben meg is válaszolunk, így magabiztosabban vághat bele építési projektjébe. A magabiztosság jelentése ez esetben, hogy döntésével elégedett, és a beruházás aktív ideje alatt nyugodtan alszik, hiszen alaposan körbejárta előzőleg a lehetőségeit.

 

Miért van szükség az építési projekt szakszerű irányítására?

Amikor Ön építési beruházásra vállalkozik, látatlanban is megmondjuk, mit szeretne: beleférni a meghatározott idő- és költségkeretbe, elkerülni a ráfizetéseket és átadatást érintő csúszásokat. Ezek persze egymással össze is függenek: minél nagyobb a csarnoképítés projekt elhúzódásának mértéke, annál drasztikusabb lesz a többletköltség is.
Építési projekt irányításra azért van szükség, mert egy tapasztalt szakértő, a megfelelő folyamatok betartásával és betartatásával segít elkerülni a kellemetlen csúszásokat, ráfizetéseket.

Kissé ambivalens ennek fényében az, hogy sokan pont azért nem foglalkoznak az építési projekt szakszerű irányításával, és választják a „házon belüli” megoldást, hogy pénzt spóroljanak meg – ez jellemzően sajnos nem szokott sikerülni, sőt, minél olcsóbban szeretné valaki megoldani a csarnoképítési beruházás ezen szakaszát, annál inkább ráfizet a végén.

Miért vannak különbségek az egyes kivitelezői ajánlatok között?

Négy út áll Ön előtt a kivitelezői ajánlatkéréshez, nyilván, a projektjének állapotától függően.

 • Amennyiben nincs még konkrét terv a kezében, csak elképzelései vannak az építési beruházásról, becslést tud kérni a kivitelezőktől. Itt értelemszerűen az árakat is „nagy vonalakban” vázolják majd, Ön, mint beruházó pedig nem látja majd világosan a beárazott műszaki tartalmakat. A szakemberek nyilvánvalóan a számukra legnagyobb biztonsági faktorral végzik el az ajánlatadást, viszont így más ajánlatokkal gyakorlatilag összehasonlíthatatlan lesz a kapott előzetes díjszabás. „Alma-szilva-körte-barack” árakat lát majd.
 • Az ajánlatot az engedélyes tervre kéri, ez az a szakasza a terveknek, amit egyelőre csak az építész tervező rajzol meg. A többi szakági tervező, például épületgépész, épületvillamossági tervező még legfeljebb csak hozzávetőleges sablon-leírásokat készít. Itt már tud a kivitelező kalkulációt végezni, de az építészeten felül, minden más szakág csak hozzávetőleges ajánlattal szolgál majd. Tehát ebben az esetben sem lehet majd előre kalkulálni a projekt összegével, sőt, a beruházói rémálom is a küszöbön van, ha így kér ajánlatot: a díjak módosulhatnak, akár jelentősen is megugorhatnak felfelé a csarnoképítés kivitelezése során, illetve, csúszhat is a projekt a különböző pótmunkákkal. Alma-körte-szilva árakat lát majd: a tanácsunk, hogy ilyenkor még semmit ne írjon alá!
 • Ha tender tervre kér árajánlatot, akkor az építészen kívül már a társtervezők is készítenek tervrajzokat, láthatóak lesznek nyomvonalak és számítások például a gépek teljesítményére vonatkozóan is. Itt már egészen pontos ajánlatokat tud kérni, szakáganként is látszanak a költségek, ami a többi ajánlattal való összehasonlítást is megkönnyíti. Alma-körte árakat lát majd.
 • A legbiztonságosabb a kiviteli tervre való ajánlatkérés. Itt már az összes szakágra vonatkozóan készen van minden szükséges terv, illetve a felhasználandó anyagok is meghatározásra kerülnek. Ilyen pontos adatokkal egyébként a pótmunka, a csúszás és az ebből következő ráfizetés is jó eséllyel elkerülhető. Mivel itt minden beruházó ugyanolyan megadott információk alapján végez előzetes kalkulációkat, és szab feltételes díjakat, így az ajánlatokat relevánsan tudja összehasonlítani, azaz alma-alma árakat lát majd.

Ez tehát egy következő, fontos kérdésre is megadja a választ, hogy hogyan érdemes árajánlatot kérni?

Mi mindenképpen a kiviteli tervre vonatkozóan javasoljuk, hiszen Ön beruházóként ebben az esetben lát legvilágosabban, és egyben ez a legbiztonságosabb lehetőség is.

Milyen lehetőségei vannak a csarnoképítés kivitelezésére?

Ha építési projektről, kivitelezésről van szó, akkor két lehetőség áll Ön előtt.

Az első a generálkivitelező megbízása, aki minden feladatot és tevékenységi kört összefog, megbízza az alvállalkozókat, felügyeli a munkát, betartatja a határidőket, költségkereteket, vezeti az építési naplót, illetve, beszámol a beruházónak a projekt aktuális állapotáról. Ez nem is hangzik rosszul, hiszen minden egyetlen, szakértői kézben fut össze, Önnek csak kommunikálnia kell a generálkivitelezővel, nem egyenként felügyelni az alvállalkozókra és a munkásokra…

Viszont, ahogy az lenni szokott, ennek megvan a maga igencsak borsos ára.
A nem túl kedvező díjak miatt gyakran hozzák fel a generálkivitelező hátrányaként azt is, hogy a beruházó nem szólhat bele az alvállalkozók kiválasztásába, hiszen a generálkivitelező a saját embereit – vagy, ideális esetben, a projektre általa legjobbnak ítélt szakembereket – vonja be, hiába találna Ön olcsóbb, tapasztaltabb vagy akár szimpatikusabb kivitelezőt.

A második lehetőség, ha „házon belül” oldja meg a kivitelezést, azaz Ön lesz a saját építési projektjének irányítója, felkeresi, versenyezteti és megbízza az alvállalkozókat, felügyeli a munkát, vezeti az adminisztrációt, egyeztet a műszaki ellenőrrel stb.

Ez nyilván remek megoldás akkor, ha Ön rendelkezik a területen szakértelemmel, végzett már ilyen feladatot, tisztában van a csarnoképítés kivitelezés fontos kérdéseivel, illetve, adott esetben, hivatalos aktualitásokkal is. Mindeközben azt is tudja, hogyan kell összefogni egy építési csapatot és koordinálni a munkát. Szakértelem és tapasztalat hiányában azonban, a kivitelezés menet közben könnyen kicsúszhat a kezéből, ami súlyos ráfizetésekkel jár. Akár annál is többe kerülhet végül a beruházás, mint amennyit a generálkivitelező megbízására nem kívánt elkölteni… Az drasztikus mértékű időbeni csúszásról nem is beszélve, ami a projekt átadását érintheti!

Van egy harmadik, egyedi konstrukciós opció is, de erről a cikk későbbi szakaszában beszélünk, most még néhány fontos kérdést át kell vennünk előtte.

Min csúszhat el a csarnoképítés a kivitelezési szakaszban, mire érdemes kiemelten figyelni?

A csarnoképítés folyamatában, (és egyébként bármilyen építési projekt kivitelezési szakaszában) fontos figyelembe venni, hogy a lépések egymásra épülnek. Tehát ha az egyikbe hiba csúszik, az akár a teljes kivitelezést érintheti, a kivitelezésre jellemző kötöttség komoly kockázatot rejt magában.

Ha nincs szakértői háttértudás

Ez többnyire akkor jellemző hiba, ha házon belül szeretné megoldani a kivitelezést, nem bízza szakemberre, generálkivitelezői csapatra. Általában a szakértői háttértudás hiányzik a „belső emberes” megoldásokból, ami megcsúszást, ráfizetést okozhat.

Ha nincs műszaki hozzáértés

Amennyiben az építési projekt lebonyolításáért felelős személy nem rendelkezik megfelelő mértékű műszaki szaktudással, nem lesz képes elvégezni a mérnöki javaslatok véleményezését, ellenőrzését. Ez a teljes beruházást veszélyeztetheti!

Ha a felelős nem tudja a beruházó szempontjait figyelembe véve értékelni a kapott ajánlatokat

Egy hozzáértő projektvezető tudja, milyen szempontokat vegyen figyelembe az egyes alvállalkozói ajánlatok kiértékelése során, legyen szó műszaki kivitelezésről vagy finanszírozásról. Aki szakértelem és tapasztalat híján vág bele, hajlamos lehet kevésbé lényeges információk alapján elvégezni az értékelést, ami a projektre nézve nem kecsegtet kedvező eredménnyel.

Ha a folyamatokat nem látja át megfelelően a projektvezető

Minden építési beruházás, így csarnoképítés során is az első és legfontosabb, hogy a hibákat el tudja kerülni a kivitelező. Természetesen, néha még a legnagyobb odafigyelés mellett is kerülhet homokszem a gépezetbe, ez esetben viszont egy megfelelő szaktudással és tapasztalattal bíró projektvezető azonnal tud lépni. Annak érdekében, hogy egyrészt, elkerülje ezeket a hibákat, másrészt, ha valami mégis történik, rögtön eredményesen tudjon beavatkozni, a folyamat teljes átlátására van szükség.

Ha hiányos az építési projekt során vezetett adminisztráció

A táblázatok és a szövegezés mellett, illetve a folyamat vezetésén túl a kivitelezés során vezetett adminisztráció olyan fontos eleme a beruházásnak, amire később is bármikor szükség lehet. Megadott szempontok alapján kell végezni a feladatot, hogy az átlátható és ellenőrizhető legyen, az alvállalkozói vállalásoktól a pénzügyi adatokig. Hiányában nem lesz visszakövethető az építési beruházás menete.

Csarnoképítés projekt kivitelezése: a harmadik út

Generálkivitelezési munkákban szerzett tapasztalatainkra alapozva úgy döntöttünk, egyesítjük a generálkivitelezés és a házon belüli projektvezetés előnyeit az OPEN BOOK modelleben, amely akár már a tervezéstől egészen az átadásig rendelkezésére áll csarnoképítés projektjéhez.

Mielőtt még a részleteket ismertetnénk, ejtsünk szót arról, mennyibe kerül majd Önnek, ha a generálkivitelezői vagy házon belüli megoldások helyett az OPEN BOOK mellett dönt?

 • A „belső emberes” megoldásokhoz képest, értelemszerűen elkerülhetővé válnak a durva ráfizetések és időbeli csúszások. A generálkivitelezői díjakat nézve pedig, 20-30%-os megtakarítást tudunk biztosítani az OPEN BOOK-modellel.

Az OPEN BOOK Építési projektmenedzsment-megoldást fontosabb részletei

Világos, átlátható, professzionális megoldást kínálunk. Amellett, hogy átvállaljuk a generálkivitelező szerepkörét, bizonyos döntési folyamatokba Önt, a beruházót is bevonjuk.

 • Például egyeztetjük az alvállalkozói listát, így, amennyiben bárkivel negatív tapasztalata volt, vagy nem gondolja úgy, hogy a kiválasztott szakember lenne legalkalmasabb a feladatra, lehetőséget adunk a résztvevők személyébe való beleszólásra.
 • Az alvállalkozói ajánlatokat mindezek mellett meg is versenyeztetjük, sőt, a tervezési szakasz után RÖGTÖN, közvetlenül a gyártóktól kérünk be ajánlatot, közvetítők bevonása nélkül.
 • Piaci BANCH MARK információinknak köszönhetően a legjobb árak elérésére vagyunk képesek.
 • A nélkülözhetetlen műszaki ellenőrzésben, továbbá műszaki támogatásban is professzionális szakértelmet biztosítunk, elvégezzük a szükséges feladatokat.
 • A projekt egészére ütemtervet állítunk össze, amelyek betartatását is vállaljuk. Ugyanúgy az idő-, mint a költségkeretre vonatkozóan.
 • Szükség esetén pedig a finanszírozásban is vállaljuk a segítséget, ugyanis rendelkezünk ehhez megfelelő pénzintézeti kapcsolatokkal.

Az OPEN BOOK modellben mi leszünk a kapcsolat Ön és a kivitelezők között a csarnoképítés projekt során, miközben időt és pénzt spórolunk meg Önnek, (a generálkivitelezői és házon belüli megoldások várható összegéhez képest). A szolgálatás további fontos előnyei pedig a hatékony kommunikáció, a tiszta, átlátható, megfelelően adminisztrált és ellenőrzött folyamatok.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Csarnoképítési projekt műszaki ellenőrzése: erre figyeljen kiemelten az építkezés során

Legyen szó akár kisebb, akár nagyobb beruházásról, ha csarnoképítési projektbe vág bele, van egy nélkülözhetetlen eleme: ez nem más, mint a műszaki ellenőrzés.
A műszaki ellenőr munkája, illetve az ő kiválasztása és megbízása ugyanolyan fontos eleme az építési beruházásnak, mint a tervezés vagy a kivitelezés maga. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb, műszaki ellenőrrel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, amelyeket természetesen meg is válaszolunk.

Milyen építési beruházások esetén nélkülözhetetlen a műszaki ellenőr alkalmazása?

 • ipari épületek, gyárak, logisztikai központok, (ide tartoznak például a könnyűszerkezetes csarnokok is),
 • közintézmények,
 • társas- vagy családi házak tervezése, építése során,
 • illetve irodaépületek esetén is.

Jellemzően egyébként törvény írja elő a kötelező műszaki ellenőrzést, így azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy adott építési beruházásra milyen hivatalos szabályozás van érvényben.

Mi a műszaki ellenőr legfontosabb feladata?

Összefoglalva: felelősséget vállal a biztonságért, a megfelelő minőségű kivitelezésért és anyaghasználatért, emellett, a megbízót is képviseli műszaki kérdésekben.
A csarnoképítési projekt műszaki ellenőre tisztában van a kötelező, biztonsági és jogi szabályozások aktuális előírásaival, illetve, azért is ő vállal felelősséget, hogy az építési kivitelezés lépései megfelelően összehangolt módon történjenek meg a kivitelezés teljes időtartama alatt.
Amiben azonban a műszaki ellenőr szerepének fontossága valójában rejlik, hogy ő a felelőse a kivitelezési szerződés betartatásának is, vagyis egy jó műszaki ellenőr a projekt egészének sikeréhez tevékenyen járul hozzá.
Természetesen a legtöbb beruházó nem a biztonság miatt választ műszaki ellenőrt, hanem főleg pénzügyi okokból. A műszaki ellenőr figyelme mindenre kiterjed, olyasmit is észrevesz, amit a témában laikus beruházó nem, így hatékony részt vállal abban, hogy az épület időben átadásra kerüljön, és ne járjon a kivitelezés drasztikus többletköltségekkel.

Milyen konkrét területekért felelős a műszaki ellenőr az építési beruházás kivitelezése során?

Nem túlzás azt állítani, hogy szinte minden a műszaki ellenőr kezében fut össze, de hogy pontosan látható legyen a felelősségi köre, nézzük a konkrét feladatait, lépésről lépésre haladva a csarnoképítési projektben:

 1. Az építési terület megfelelő állapotban történő átadásáért felel.
 2. Folyamatosan ellenőrzi az ütemtervet, és feladata, hogy betartassa azt.
 3. Minden, az építőipari kivitelezést érintő területet külön-külön ellenőriz, többek közt ide tartozhat a tűzvédelmi előírások betartatása, a szigetelés vagy az energiatakarékos megvalósítások is.
 4. Ellátja az építési kooperációk szervezését.
 5. Ő végzi el a megbízó képviseletében a beérkező számlák ellenőrzését, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak, továbbá a szerződésben foglalt információknak.
 6. Ellátja a jogerős és végrehajtható építési dokumentációk ellenőrzését.
 7. Összeállítja a szükséges hiány-, illetve hibalistákat.
 8. Minden esetben a műszaki ellenőr felelős a biztonsági előírások betartatásáért is, illetve ezek kapcsán javaslatokat is tesz.
 9. Ellenőrzi a hiány- és hibalista alapján elvégzett javításokat, (illetve azt, hogy ezek eleve megvalósultak-e).
 10. Az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában is tevékenyen részt vesz.
 11. Még a garanciális időszak lejártát megelőzően, elvégez egy következő állapotfelmérést.

Milyen szerepet vállal a beruházó és a többi szakértő közt felmerülő konfliktusok esetén a műszaki ellenőr?

Előfordulhat, hogy a beruházó összeütközésbe kerül a tervezővel vagy bármely kivitelezővel, de gyakran előfordul, hogy a kivitelező és a tervező egymásra mutogat egy kényesebb kérdésben, esetleg a megbízott felek nem tartják be a szerződésben foglaltakat. Ritkább esetekben, a beruházó akár a hatóságokkal is szembe találhatja magát. Építési beruházások esetén teljesen bevett szokás, hogy ilyenkor nincs semmi a beruházó kezében a műszaki ellenőrzés hiányában. Azonban egy megbízható, hozzáértő műszaki ellenőr megbízásával maradéktalanul képviseltetheti érdekeit a beruházó.

Mire érdemes figyelni a műszaki ellenőr kiválasztásakor?

 1. Az első és legfontosabb, hogy az Ön projektjének megfelelő szakterületen rendelkezzen hozzáértéssel és tapasztalattal, ehhez célszerű akár referenciákat is bekérni. Logikus az összefüggés, hogy csarnoképítési beruházásban egy főként családi házak építési projektjeiben jártas műszaki ellenőr nem lesz kompetens.
 2. Noha a szükséges engedélyezési tervek meglétével már bekérhet előzetes árajánlatokat a kivitelezésre, és elméletben a műszaki ellenőr segíthet is a megfelelő szakemberek kiválasztásában, a gyakorlatban ez egy elég kockázatos vállalás.

Mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy a kiviteli tervekre kérjen ajánlatot, mert, egyrészt, az erre beérkező ajánlatok egymással relevánsan összehasonlíthatók, másrészt, a kapott várható költséggel már biztonsággal tud kalkulálni. Az engedélyes tervek alapján kapott ajánlatok ehhez képest csak hozzávetőlegesek, hiszen maga a terv nem tartalmaz elég konkrét információt a pontosabb ajánlathoz. Egy ilyen ajánlat elfogadása és az erre való leszerződés sajnos rengeteg ráfizetéssel járhat a kivitelezés során, sőt, még a műszaki ellenőr is kellemetlen helyzetben találhatja magát! Hiába ugyanis az ajánlat, a konkrét tervek hiánya miatt a kivitelező számonkérése még számára is akadályozott lesz.

Hogyan segít a műszaki ellenőr az ajánlatkérés során?

Ha a kiviteli tervre kér ajánlatokat, azok ahogy mondani szoktuk, alma-alma árak lesznek a beruházó szeme előtt.
Ennek ellenére, korántsem biztos, hogy könnyedén átlátja majd az ajánlatokat. Ebben segít azonban a műszaki ellenőr, aki a megbízó érdekeit szem előtt tartva, értelmezi és elmagyarázza a különbségeket, hogy a beruházó átgondoltan, világos információk birtokában tudjon dönteni.
További előnye a műszaki ellenőrnek, hogy a költségvetési kiírás alapján fel tudja venni a szakemberekkel a kapcsolatot, így ellenőrizve a kivitelezők által ajánlatban megadott díjakat. Mivel jellemzően a műszaki ellenőr rendelkezik kellő piaci ismerettel, ismeri az aktuális árakat, fel tudja mérni azt is, hogy releváns-e az ajánlatban szereplő kalkuláció, és azonnal képviselni tudja a megbízó érdekeit.

Pontosan hány műszaki ellenőrre lesz szüksége csarnoképítési projektjéhez?

A műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása szakáganként javasolt, ami általában egy három főből álló szakértői csoport megbízását jelenti:

 1. Építész műszaki ellenőr,
 2. épületgépész műszaki ellenőr,
 3. illetve épületvillamossági műszaki ellenőr.

A három fős teamre a kivitelezési kockázatok csökkentése céljából van kiemelten szükség, de ha igazán biztosra akar menni, akkor bizonyos területekre célzottan még más szakértőt is bevonhat. (Ilyen például a mélyépítési műszaki ellenőr.)

Mennyibe kerül a műszaki ellenőr díja?

Erről részletesen EBBEN a korábbi cikkünkben írtunk, de az alapvető információkat itt is ismertetjük.
Egyrészt, a műszaki ellenőr díjára nem szabad úgy gondolni, mint egy szükséges rosszra – ahogy talán az már világosan látható az eddigiekből, az ő munkája nemcsak szükséges, hanem elengedhetetlen is az építési projekt során. Minden esetben megéri a ráfordított költséget, hiszen műszaki ellenőr hiányában a beruházó sajnos köteles eltűrni akár a drasztikusabb csúszást is, és akkor sem érvényesítheti az érdekeit, ha egyébként nem elégedett a végeredménnyel.
Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, mennyibe is fog kerülni a műszaki ellenőr munkája, akkor körülbelül a teljes beruházás díjának 1-2%-ával érdemes kalkulálni. Ez persze változhat akkor, ha speciális szakértők is bevonásra kerülnek, továbbá a végső összeg függ az épület méretétől, funkcióitól is.

OPEN BOOK, ahol a csarnoképítési projekt minden eleme egy kézben fut össze

Az építési beruházás három legfontosabb eleme a tervezés, a kivitelezés, illetve, a folyamat egészét érintve, a műszaki ellenőrzés. Minden beruházó számára lényeges kérdés, hogy hogyan tegyen szert a legjobb ajánlatokra, legmegbízhatóbb szakemberekre, akiknek köszönhetően a csarnoképítési projekt a megadott idő- és költségkeretbe egyaránt belefér majd?
Mivel a beruházók előtt általában két lehetőség áll, a házon belüli kivitelezés vagy a generálkivitelező megbízása, mindkettő komoly előnyökkel és hátrányokkal kecsegtetve, megalkottunk egy teljes új modellt az építési projektek irányítására: ez az OPEN BOOK.Ennek során akár már a tervezés első pillanatától az átadásig vállaljuk a projekt irányítását, de szükség esetén, a kivitelezési folyamat idejére csatlakozunk csak be. Ebben a generálkivitelezőihez hasonló, kiszervezett megvalósítás, illetve a teljes műszaki ellenőrzés is benne van, azonban a szakértők személyébe itt a megbízó is beleszólhat – hiszen a bizalom és a szimpátia elsődleges.
Mindezt a generálkivitelezők átlagos díjához képest ráadásul 20-30%-kal kedvezőbb áron valósítjuk meg.
Projektvezetés engedélyeztetéstől az átadásig: tervezés, építési projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés az OPEN BOOK-kal.

Dolgozzunk együtt!
KÉRJEN AJÁNLATOT MOST

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

A csarnoképítési projekt idővonala, lépései

Egy építési projekt esetén nélkülözhetetlen azzal számolni, hogy a projekt bizonyos konkrét lépések mentén, ütemezett módon kell, hogy megvalósuljon. Ezzel igazából már a beruházás ötletétől kezdve érdemes számolni, pláne, ha csarnoképítési projektről van szó, amely egy speciális terület az építési beruházásokon belül.

A csarnoképítési projekt idővonalának nulladik lépése: pontosan milyen épületre és milyen célból tervez beruházni?

Nem is kérdés, hogy először meghatározásra kerül a beruházás „tárgya”, vagyis az épület jellege: ugyanúgy annak típusa, mint funkciója. Ez nemcsak azért fontos, mert a leglogikusabb nulladik lépés, hanem a tervező kiválasztásában is jelentős szerepe lesz. A csarnokok tervezése és kivitelezése ugyanis számos ponton jelentősen eltér más építési beruházásoktól, mind a tervezőmérnöki munka, mind pedig a kivitelezés tekintetében.

A tervező kiválasztása lényeges pont csarnoképítési projekt esetén

Vonatkozhat raktár-, vagy gyártócsarnokra a beruházás, a kialakítás meghatározza majd a konkrét folyamatokat. Nagyon sok minden dől el már a tervezőasztalon, így mindenképp olyan építésztervező mellett érdemes dönteni, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik ugyanúgy funkcionálisan, mint műszakilag az adott konkrét épülettípusra, és teljes mértékben tisztában van az erre vonatkozó építési előírásokkal.

Csarnoképítési projekt lépésről lépésre

1. Amit még a telek kiválasztása során fontos elvégeztetni


Geodéziai felmérések és talajmechanikai vizsgálatok

Mind a tervezésre, mind a kivitelezésre vonatkoztatva döntő szerepe van, egy megfelelő tapasztalattal bíró építésztervező a geodéziai vizsgálat alapján meg tudja majd határozni, milyen lejtéssel bír a telek, és milyen padlószint kialakítása lenne leginkább ideális.
A talajmechanikai vizsgálat pedig megadja a választ, milyen alapozási módot célszerű választani, szükség van-e a nagyságrendekkel drágább cölöp-alapozásra, hol van a teherbíró talaj szintje, van-e jelen talajvíz, illetve, van-e feltöltés, és ha igen, ennek milyen az összetétele, szükséges-e az eltávolítása?
Fontos figyelembe venni továbbá a HÉSZ-t, azaz a Helyi Építési Szabályzatot.
Ez ugyanis meghatározza, végezhető-e a kiválasztott tevékenység a telken, illetve arra vonatkozóan is szerepelnek benne előírások, hogy hány %-a beépíthető, mekkora a zöldfelület aránya, és milyen mérettel kell rendelkeznie az elő- és oldalkerteknek.
Megkülönböztetünk zöld- és barnamezős beruházásokat, ezek pontos jellemzőit ebben a cikkben gyűjtöttük össze részletesen.

2. Ha kiválasztásra és megvásárlásra került a telek, indul a beruházás tervezési szakasza.

Ahogy fentebb is írtuk, nélkülözhetetlen az adott területen jártas tervezőt választani, hiszen a beruházó is jelentős összeget spórolhat meg azzal, ha olyan szakértőt bíz meg, aki célzottan ipari épületek tervezésével foglalkozik.
4 különböző terv készül majd a folyamat során:

 • koncepció-terv,
 • engedélyezési terv,
 • kiviteli terv,
 • gyártmányterv(ek).

Pontos látványtervet kaphat beruházóként a tervezőtől a BIM digitális épületmodellel: mind a fizikai, mind pedig a funkcionális jellemzőket tartalmazza, azaz Ön jól láthatja rajta mind a szerkezeti, mind pedig a látványelemeket. (Mi is ezzel dolgozunk.)
KÉRJEN AJÁNLATOT IPARI CSARNOKA MEGTERVEZÉSÉRE!
Szakértő, a területen jártas mérnökcsapatunk úgy gondoskodik a beruházásáról, ahogyan elképzelte! Akár csak a tervezést bízná ránk, akár a teljes projektet.

A tervezés nemcsak egy mérnöki folyamat, hanem az engedélyeztetések is ehhez a szakaszhoz tartoznak a csarnoképítési beruházás során!
A szakhatóságokkal minden esetben előre egyeztetve fontos elindítani az engedélyeztetési eljárást, a beruházónak pedig szükséges megvárni az építési engedély kiadását és jogerőre emelkedését. Ehhez az első tervezési szakaszhoz tartozik továbbá a környezetvédelmi előírások pontos megismerése is, ideértve szükség esetén az előzetes környezeti hatástanulmányok elkészíttetését.
Csarnoképítési projekt esetén van még néhány olyan pont, amire a tervezési szakaszban figyelni kell, például az épületszerkezeti jellemzők, a tetőszerkezet tulajdonságai és körültekintő tűzvédelmi tervezés – ezeket részletesen ebből a cikkből ismerheti meg!

3. A csarnoképítés projekt kivitelezési időszaka

Ide tartoznak folyamat-szinten

 • a földmunkák,
 • az alapozási feladatok,
 • a szerkezetépítés,
 • a homlokzat- és tetőburkolás,
 • a homlokzati nyílászárók beépítése,
 • az ipari padló kialakítása,
 • az épületgépészeti munkák elvégzése,
 • az épületvillamossági munkák elvégzése,
 • a beltéri munkálatok, belső nyílászárók, szakipari munkák,
 • az átadás-átvétel lebonyolítása,
 • a használatba vételi engedély, illetve kiviteli terv.

A kivitelezési szakasz indulását megelőzően a legfontosabb kérdés mindig az, hogy generálkivitelező vagy önálló megoldás mellett döntsön

Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, így a döntés valóban nem egyszerű a beruházók számára.
Ha a generálkivitelező választása mellett dönt…
Akkor csarnoképítési projektje egy kézben fut össze, a generálkivitelező tárgyal az alvállalkozókkal, és felügyeli a teljes projekt menetét. Önnek az alvállalkozók személyébe sajnos nem lesz beleszólása, abban az esetben sem, ha esetleg tudna megbízhatóbb, olcsóbb, vagy – mert ez is szempont – szimpatikusabb szakembert egy adott feladatra. Emellett, a generálkivitelező díja meglehetősen drága, a legtöbb beruházót főként ez szokta eltántorítani…
Ha az önálló kivitelezés mellett dönt…
A házon belüli megoldások mindig olcsónak tűnnek, de ez sajnos, mondhatjuk, hogy illúzió. A kivitelezési szakaszban ugyanis számos olyan műszaki kérdés merülhet fel, amire nem fogják tudni házon belül a választ, és igen magas csúszások szokták jellemezni ezeket a megvalósításokat. Az emiatt keletkező többletköltségekről nem is beszélve, amelyek a generálkivitelezői díjon is túlmutathatnak!
A választás tehát nem egyszerű, hiszen a beruházóban folyton ott van a kérdés, mégis, melyik kezét harapja meg?

Egyedi megoldás a kettő ötvözete: az általunk fejlesztett OPEN BOOK kivitelezési projektvezetés-modell

Az OPEN BOOK-tól egyszerre kapja meg a beruházó a generálkivitelező adta biztonságot és szakértelmet, komplex generáltervezéstől a műszaki ellenőrzésig. Egyetlen szakértő csoport kezében fut össze minden, miközben az alvállalkozók személyébe beruházóként beleszólhat, megversenyeztetjük a lehetséges szakembereket. Közvetlenül a gyártói ajánlatokkal dolgozunk, elkészítjük a kivitelezési ütemtervet, amelynek betartatásáért maximális felelősséget vállalunk.

 • Az OPEN BOOK díja ráadásul a generálkivitelezői megbízásokhoz képest 20-30%-kal kevesebbe kerül a beruházónak.

4. Néhány szóban a műszaki ellenőrzés fontosságáról

Még kisebb projektek esetén is elengedhetetlen a műszaki ellenőrzés, hiszen ez a teljes kivitelezési szakaszt végig kíséri: a műszaki ellenőr felelős érte, hogy a projekt megvalósuljon, a csarnok időben átadásra kerüljön, olyan minőségben, ahogy az elvárható, időben, ráfizetés nélkül és minden szükséges szabályozásnak megfeleltetve.
A műszaki ellenőrzés a projekten belül is rendelkezik egy saját idővonallal, amely az alábbiakat takarja:

 • A kivitelezés minőségi ellenőrzése,
 • az ütemterv biztosítása és folyamatos ellenőrzése, betartása,
 • a kivitelezés dokumentációja e-naplón keresztül,
 • a fedezetkezelővel kapcsolatos adminisztráció,
 • építési együttműködések (kooperációk szervezése),
 • a szakági munkák minőségi és mennyiségi ellenőrzése, illetve a számlákon szereplő összegek összehasonlítása a ténylegesen megvalósult munkákkal,
 • a kivitelezői dokumentáció ellenőrzése,
 • a munkavédelmi előírások betartatása az építkezésen,
 • a hiba- és hiánylisták vezetése,
 • átadás-átvételi eljárás lebonyolítása,
 • hibák javítása és a javítások ellenőrzése,
 • a garanciális időszak lejárta előtt az állapotfelmérés elvégzése.

A műszaki ellenőr a beruházót is képviseli, folyamatos kapcsolatot tartva a kivitelezőkkel, épp ezért, ideális esetben egy három fős műszaki ellenőr-csapat biztosítja ezt a feladatkört: az építész műszaki ellenőr, a gépész műszaki ellenőr és az épületvillamossági műszaki ellenőr.
Természetesen az OPEN BOOK-modellnek is részét képezi a műszaki ellenőrzés, amely folyamatban a szakértő műszaki ellenőrök a beruházó „szeme” lehetnek olyan tényezők vonatkozásában is, amelyhez a beruházó nem rendelkezik megfelelő jártassággal.
Építészeti tervezés – telek-felmérés – kivitelezési projektvezetés – teljes műszaki ellenőrzés: csarnoképítési projektjét a beruházás ötletétől a használatba vételig rábízhatja szakértő csapatunkra.

AJÁNLATKÉRÉS MOST

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Építészeti tervezés csarnok és ipari épület esetén

A leggyakoribb kérdések és válaszok, mielőtt belevág a beruházásba

Az építészeti tervezés egészen más folyamatként zajlik ipari épület és csarnok tervezése esetén, mint egy családi háznál. Épp ezért, amíg a lakóépületek kapcsán számos jól használható információ érhető el a különböző fórumokon és felületeken, addig az ipari épületek építészeti tervezését illetően a beruházó gyakran tapogatózik a sötétben. Ebben szeretnénk átláthatóbb helyzetet teremteni, így összegyűjtöttünk több fontos, gyakran felmerülő kérdést, amelyeket a cikkben meg is válaszolunk.

Ami a legtöbb beruházó első kérdése: mi minden befolyásolja az építészeti tervezés árának alakulását?

Az ipari csarnok építése a tervezési szakasszal indul, ám ennek különböző előkészítési munkák is részét képezik, (lásd: a következő pontban). Ezeket követően az engedélyezési és kiviteli terv készül el, illetve a különböző engedélyek megszerzése kerül sorra. Ezek megléte, illetve, adott esetben, hiánya, jelentősen befolyásolhatja a csarnoképítés projekt árának alakulását.

Szintén beleszólhat még az építészeti tervezés szakaszában mind a tervezési ár, mind a kivitelezési ár alakulásába a lépések sorrendje, például az alapozás módja nem választható ki a talajmechanikai vizsgálatokat megelőzően, nem mindegy, hogy raktár, vagy gyártó funkció, nem mindegy a tervezett létszám, az irodai alapterület és még sor tényező.

A kivitelezési szakaszba innen már nem mennénk bele, hiszen ezzel a cikkel kimondottan az építészeti tervezés szakaszát járjuk körbe, azonban nélkülözhetetlen megemlíteni, hogy a csarnok végleges árát annak mérete, funkciója, egyedi elvárt műszaki tartalma is befolyásolhatja.Mennyibe fog kerülni egy ipari csarnok felépítése? A teljes projektre vonatkozó, részletes írásunkat itt olvashatja el.


Milyen előzetes vizsgálatok, felmérések szükségesek az épület tervezése előtt?

Kezdő lépésként, még a telekvásárlás előtt érdemes kikérni szakértő tervező véleményét, hogy megvalósítható-e a kinézett telken mindaz, amit Ön, mint beruházó szeretne. Például megfelelően elhelyezhetők-e a funkciók (pl. dokkolás) az adott méretű területen vagy nincsenek-e olyan akadályok, amelyek gátolnák a funkcionális használatot.Mindenképp szükséges a geodéziai és talajmechanikai vizsgálat elvégeztetése. Ezek összköltsége mindösszesen párszázezer Ft, (ami egy kimondottan nagyméretű telek esetén is igaz) – tehát, valljuk be, nem ez lesz a beruházás legsúlyosabb költsége, viszont sokat spórolhat meg hosszú távon azzal, ha nem marad ki.

 • A geodéziai felmérés során megállapításra kerül, milyen lejtéssel rendelkezik a telek, amelyre a szeme még a legtapasztaltabb tervezőnek sem áll rá konkrét mérések elvégzése nélkül. A tereprendezés, földmérleg, illetve az esetlegesen szükséges feltöltések miatt egyaránt fontos, hogy az ezzel kapcsolatos információk világosan és tisztán láthatóak legyenek.
 • A talajmechanikai vizsgálat pedig abban segít, hogy kiderüljön, 5-8 méteres mélységig milyen rétegek találhatók a földben. Látható általa a talaj teherbírása, a talajvíz mennyisége, az eltávolítandó humusz, illetve esetleges utólagos feltöltés mennyisége. Ezek a kivitelezés során látványosan beleszólhatnak az árba: drágább lehet például, ha a talajvizet folyamatosan szivattyúzni kell.

Szintén a felmérések csoportjához tartozik a Helyi Építési Szabályzat, a HÉSZ is, amely azt mondja ki, végezhető-e egyáltalán a tervezett tevékenység az adott telken, továbbá, hogy milyen lehet a beépíthetőség és a zöldfelületek aránya.

Barnamezős beruházásnál, ha már található valamilyen épület a telken, számos tényező okozhat költségnövekedést. Például, amikor az épület alaptestjei a földben maradnak, vagy valamilyen szennyezőanyag került a talajba.

Tipp: Amennyiben aláírnak előzetes szerződést arra vonatkozóan, hogy nem található semmilyen műtárgy a földben, ha mégis felbukkanna ilyen, az eltávolítás költségei az előző tulajdonost terhelik. A többletköltségek elkerülése érdekében tehát, többek közt erre is érdemes figyelni.

Zöldmezős beruházásoknál a terület közmű ellátottsága lehet sarkalatos pont, de még ezt megelőzően, az első és legfontosabb lépés a telek tulajdoni lapjának átnézése kell, hogy legyen. Ha például mezőgazdasági művelés alá tartozó területről van szó, költséges lehet az átminősítés!

Mire figyeljen építészeti tervezés árajánlat kérésekor?

A legfontosabb, hogy olyan ajánlatot kapjon, amely könnyedén átlátható. Ennek érdekében, célszerű már az ajánlatkérésbe belefogalmazni bizonyos fontos információkat – ezek sokat segítenek majd a pontos árajánlathoz a tervezőnek.

 • Hol található pontosan a telek, amelyre építkezik majd? Itt például helyrajzi számot is érdemes megadni.
 • Milyen funkciókkal rendelkezik majd az ipari épület, amelybe be akar ruházni?
 • Milyen helyiségekre lesz szükség az épületben?
 • Lesz-e bent híddaru, gépalapok, vagy bármilyen speciális funkció (pl.robbanásbiztos helyiség)

Az építészeti tervezés ajánlatkérés, illetve, az ajánlatok összevetése kapcsán nagyon fontos figyelembe venni, hogy itt nem feltétlenül a legkedvezőbbnek tűnő ajánlat lesz a gyakorlatban is a legjobb. A várható határidő és a díjazás gyakran viszik el a beruházó fókuszát, de ipari épület tervezésekor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy egy, a témában kevésbé gyakorlott és tapasztalt tervező megoldásai, bár műszakilag lehetnek megfelelőek, a kivitelezésben elég durva pluszköltségeket tud generálni. Így inkább a tervező szakértelme és jártassága legyen döntő. Erre szoktuk azt mondani többek között, hogy a költségvetés a tervezőasztalon dől el!

Milyen területeken fontos, hogy jártas legyen a tervező?

Egyrészt, érdemes olyan tervező mellett dönteni, aki kifejezetten ipari épületek, illetve csarnokok tervezésében jártas. Ebben az esetben ugyanis ismeri az épülettípus jellemzőit, sajátosságait. A szakértő tervező a bővítési lehetőségekkel is tisztában van, így az útközben változó körülmények esetén elkerülhető a komolyabb pluszköltség.

 • Szintén fontos, hogy a tervező ismerje a különféle korszerű és beszerezhető anyagokat.
 • Mindenképp olyan tervekre lesz szükség – ez nem is lehet kérdés – amelyek a gyakorlatban kivitelezhetők!
 • Nem árt továbbá, ha a tervező képes előrelátóan gondolkodni, a jelenleg aktuális igények mellett a fenntartást is szem előtt tartja.

Mi az a BIM és miért hasznos?

A BIM egy digitális épületmodell (Building Information Management), amelynek segítségével sokkal pontosabb terveket tudunk mutatni a beruházóknak. Mind a fizikai, mind a funkcionális jellemzőket tartalmazza a BIM által kapott épületmodell, vagyis világosan kirajzolódnak általa a szerkezeti és a látványelemek is.

Mik azok a BREEAM és LEED minősítések?

Az építészeti tervezés során nemcsak a költséghatékonyság kikerülhetetlen kérdés, hanem a környezettudatos és fenntartható megoldások alkalmazása is. A BREEAM és a LEED környezettudatossági minősítések.

 • Igény esetén mi például ezeknek megfelelően végezzük el az építészeti tervezést, ami nemcsak papíron mutat jól, hanem hosszútávú, a mindennapi működés során jelentkező megtérülést eredményez a beruházó számára.

Megoldható-e egy körön belül a tervezés és a kivitelezés, illetve a műszaki ellenőrzés és utánkövetés is?

Az építészeti tervezés után következő lépés a kivitelezés, erről csak érintőlegesen mondunk néhány fontos gondolatot. A kész kiviteli terveket követően jön a kivitelezési szakasz, amikor is vagy önállóan történik meg a projektvezetés- és szervezés, vagy pedig generálkivitelező közreműködésével. Mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya: míg az elsőnél a szakterületen való jártasság hiánya okozhat számos elakadást és csúszást, illetve pluszköltségeket is, generálkivitelező megbízása esetén rendszerint a díjak nagyon magasak.

Éppen ezért találtuk ki az OPEN BOOK-modellt, amely egyesíti a kettő előnyeit, mérsékli az esetleges hátrányokat, a generálkivitelezői díjaknál pedig összességében 30%-kal olcsóbb kivitelezést tesz lehetővé.

És mindemellett, a csomagnak részét képezheti az építészeti tervezés is, majd a kivitelezés teljes felügyelete, alvállalkozók megbízása, és végül a műszaki ellenőrzés is.
Vagyis a projekt első percétől az utolsóig egyetlen, szakértő kézben összpontosulhat csarnoképítési projektje, a legelső ötlettől egészen a birtokba vételig.

Tudjon meg többet, várjuk ajánlatkérését!

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

ÚJRA Telephelyfejlesztés pályázat – 2022. januárjában beadható!

Telephelyfejlesztés pályázat 2022. – Akár 150 millió Ft-os támogatási összeg mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Ez az a támogatási lehetőség, amelynek keretén belül a címben említett mikro-, kis- és középvállalkozások akár 150 millió Ft-os támogatási összegre is szert tehetnek, legyen szó csarnok építésről, tervezésről vagy egyéb más ipari vagy kereskedelmi épület kivitelezéséről, technológiai fejlesztésről, képzésről. Az előre meghirdetett keretösszeg 100 milliárd Ft, így a számítások alapján várhatóan 800-2500 nyertes számára biztosít majd elegendő forrást.
A pályázat hivatalos leírását itt éri el: GINOP-1.2.3.-21.
FONTOS: Nem támogatható a Budapest területén, Pest megyében, a Közép-Dunántúli Régióban és a Nyugat-Dunántúli Régióban megvalósuló fejlesztés.
Cikkünkből pedig hasznos információkat tudhat meg a támogatottak tevékenységi köreit, a támogatások kiosztásának dátumait, illetve a vállalási feltételeket illetően. Emellett, hasznos kalkulációs táblázatokat is megosztunk arról, milyen támogatási összeggel számolhat!

Hatalmas lehetőség a mikro- kis- és középvállalkozások fejlesztésére: visszatérítendőből vissza nem térítendő támogatás

A támogatás formája alapvetően visszatérítendő, azonban adott feltételek mellett vissza nem térítendővé alakítható. Ez akár a teljes támogatási összegre vonatkoztatva elérhető!

A pályázat elnyerésére jogosult, támogatható vállalkozások, illetve a támogatható tevékenységi körök

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások számára elnyerhető a pályázat, amelyek rendelkeznek:

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai létszáma legalább 3 fő volt a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben,
 • amelyek magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt folytató, vezető gazdasági társaságok vagy vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Számukra pedig ezek a támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, technológia korszerűsítése (kötelező elem)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt összköltségének maximum 70%-a)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 50 millió Ft)
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (max. 20 millió Ft, a Tanácsadással együtt max. az összköltség 20%-a mértékig)
 • Üzleti információs felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, kialakítása (max. az összköltség 50%-a)
 • Projekt-előkészítés igénybevétele (a pályázat összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Nézzük meg, mit jelent mindez a gyakorlatban!

A pályázati felhívás értelmében, a támogatás igénybevételéhez kötelező elem valamilyen technológiai fejlesztés megvalósítása.
Ez lehet termelési és szolgáltatási, valamint akár infokommunikációs technológiai fejlesztés, vagy a technológiai kapacitások bővítése is.

 • Technológiai fejlesztés alatt érthető például gyártáshoz kapcsolódó gépek vagy logisztikához szükséges eszközök vásárlása. Ennek kell kitennie az elhasználható összköltség legalább 30%-át.
 • A fennmaradó 70% pedig bármilyen infrastrukturális fejlesztésre költhető, új épület vagy épületrész építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására egyaránt.

Mikor adható be a pályázat?

 1. 2022. január 17.- 2022. január 24.

Mekkora támogatási összegre számíthat? Segítünk megállapítani!

A támogatás legalacsonyabb összege 10 millió, maximuma pedig 629,3 millió Ft.
Ha a vállalkozására vonatkozó maximális összeget szeretné kiszámolni, azt a projekt összköltsége + a támogatás intenzitása alapján tudja megtenni.
Első lépésben, ki kell számítania a projekt maximális összköltségét a vállalkozás utolsó lezárt évének éves statisztikai átlaglétszáma alapján.

Létszám Maximális elszámolható összköltség
3-9 főig 99   millió Ft
10-49 főig 135 millió Ft
50-99 főig 155 millió Ft
100-149 főig 175 millió Ft
150-199 főig 195 millió Ft
200-249 főig 215 millió Ft

Jó hír: nincsenek kötelező vállalási feltételek. Ha a vissza nem térítendő támogatás esélyét szeretné növelni, koncentráljon az eredményességi visszamérésre!

A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre, a kötelező fenntartási időszak pedig az ezt követő 3 év.

Minden, amit még tudni érdemes a Telephelyfejlesztés pályázat 2022-ről:

 • Ha a folytatni kívánt építési tevékenység engedély- vagy bejelentés-köteles, a támogatási kérelemhez elegendő csatolni az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, illetve a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 423.500,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).
 • Ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 340.625,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).
 • Az ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg a meghatározott fajlagos költségeket (fűtés és világítás esetén a fajlagos költség vetítési alapja az érintett épületrész nettó alapterülete)
 • Nem támogatható pályázatok: olyan pályázat, amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how az alábbiak szerint:
 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.
 • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a pályázati támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,
 • Ha a folytatni kívánt építési tevékenység nem saját tulajdonban valósul meg, a használat jogcímét igazolni kell azzal, hogy a birtoklás, a használat a fenntartási időszak végéig biztosított. Emellett, a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén pedig valamennyi tulajdonostárs teljes, bizonyító erejű, közokiratba foglalt nyilatkozatára szükség van, amely értelmében hozzájárulnak a beruházás megvalósításához.

Hasznos tanácsokat talál cikkünkben az építész tervező kiválasztásához.

Építési projekt és kivitelezése: minden előny együtt

Az OPEN BOOK egy professzionális modell, melynek segítségével 1 kézben tudhatja a pályázatírást, a pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítését, a projekt teljeskörű menedzselését és az elnyert összeg kockázatmentes lehívását is!
Leidecker & Partner Kft: Budapesten és országosan, valamennyi megyében tervezett építési beruházási projektjében számíthat ránk!
Rendelkezünk a szükséges tudással és folyamatszemlélettel, és garantáljuk, hogy nálunk találja a leginkább beruházóbarát építési projekt irányítási modellt. Mindent elolvashat róla részletesen:
Teljes építési projektirányítás, tervezéstől a kivitelezésen át az átadásig: OPEN BOOK építési projektmenedzsment.
Tervezés | Építési projektmenedzsment | Műszaki ellenőrzés Kérje személyre szabott ajánlatunkat, és igénye szerint segítünk csak egy egy adott lépésben építési projektje során, vagy akár a beruházás egészében is számíthat együttműködésünkre.
Dolgozzunk együtt!

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

2021. Október 6. az építészeti világnap – Mit jelent számunkra az építészeti tervezés és a projektmenedzsment?

Az építészet, mint kifejezés nagyon színes tartalmat hordoz magában. Amellett, hogy a tervezés és kivitelezés szemszögéből nézve egyértelműen műszaki fogalom, emberi tényezőként is komoly szerepe van a mindennapjainkban.

Gondoljunk csak arra, miként határozza meg a városképet az építészet!
Egészen más például Rómában, ókori építészeti emlékek közt sétálgatni, mint amilyen New Yorkban, modernebb épületek, ikonikus felhőkarcolók alatt. Az adott városkép mellett pedig igen fontosak a látnivalók is. Képzeljük csak el, milyen lenne Barcelona Gaudí alkotásai nélkül, vagy Prága akkor, ha egyszer csak eltűnne legrégebbi hídja, a 30 szoborral díszített gótikus Károly-híd…
Egy építészeti alkotás vagy épp annak hiánya könnyedén formálja egy település arculatát. Hogy kinek mi hangulatos vagy érdekes, egyéni ízlés kérdése, ám ahhoz nem fér kétség, hogy az „épített világ” befolyása erőteljes.
Nemcsak látványra vagy turistaként, hanem funkcionálisan is, ott, ahol élünk hatással van ránk az építészet
Amellett, hogy az épületek kapcsán elsőként kétségkívül küllemük, stílusuk, hatásuk jut az eszünkbe, nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a legtöbbjük funkcionális szerepet tölt be. Túl a lakóházakon, a kereskedelmi épületek, például üzletházak, plázák, vásárcsarnokok vagy akár irodák épületei „szolgálatot” teljesítenek minden egyes nap, akárcsak azok az ipari építmények, amelyek a városhatárokon kívül sejlenek fel, a gyártócsarnokok és a raktárak.
Amikor kimondjuk azt a szót, hogy építészet, ez a sokszínűség az, ami eszünkbe jut! Az esztétikai érték és a funkcionalitás egyensúlya, a lehetőségek sokfélesége.

Az építészeti tervezés első lépései és a költségvetés is pont ilyen hétköznapi kérdéseken dőlnek el
Mielőtt építészeti tervezés projektre szerződünk egy ügyféllel, mindig elmondjuk neki, hogy az ajánlatkérésben a legfontosabb kérdések az épületet érintő alapvető vonások!

 • Hol helyezkedik majd el az épület? Környezeti tényező, városkép, adottságok miatt fontos.
 • Milyen funkciót tölt majd be?
 • A funkció függvényében: milyen helyiségekre lesz szükség az épületben, illetve milyen helyigényei lesznek majd a berendezésének?

Megbízható beruházás, adott területen szakértő építész tervezővel
A funkció és az ehhez köthető igények feltérképezését követően, nélkülözhetetlen figyelni arra, hogy az építészeti tervezést végző szakértő rendelkezzen az adott területen szükséges tapasztalattal! Nem mindegy ugyanis, hogy valaki kimondottan lakóépületek tervezésében rendelkezik megfelelő jártassággal, vagy épp főként ipari épületekre specializálódott.
A fent leírt sokféleség is bizonyítja ennek fontosságát, hiszen az egyes építészeti tervezés feladatok során más-más követelményeknek kell, hogy megfeleljen a tervező.
Tudjon meg többet ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS szolgáltatásunkról, bízza megfelelő szakértőre építészeti tervezés projektjét!
A Leidecker & Partner ipari épületek, illetve irodaépületek tervezésére specializálódott, és sokévnyi szakértői tapasztalattal dolgozunk azon, hogy ügyfeleink megtérülő építészeti beruházásokba vágjanak bele!

Építészeti szolgáltatásainknak azonban itt nincs vége: ismerje meg országosan egyedülálló kivitelezési modellünket is!
Amellett, hogy az építészeti tervezést ipari vagy irodaépületére a maximális elvárható szakértelemmel végezzük el, komplexen a teljes projektre, azaz kivitelezéssel együtt is megbízhatja irodánkat.
Egyedileg, kifejezetten a megtérülés és az ügyféligények fókuszával fejlesztett OPEN BOOK modellünk az építészeti kivitelezést is gördülékennyé teszi.
Bár cikkünk első szakaszában az építészet inkább idealisztikus oldalát mutattuk meg, a valóságban a kivitelezés elképesztő csalódásoknak lehet a bölcsője. Ráfizetések, csúszások, konfliktusok… Ezek elkerülése nyilvánvaló cél.
Építészeti tervezést követően a kivitelezéshez két út áll a beruházó előtt:

 • vagy egyénileg, házon belül végzi el a projektet,
 • vagy megbíz egy generálkivitelezőt.

Az első esetben már fel is merülnek olyan egyszerű kérdések, mint az egyes feladatok kiszervezése, szakértők hiánya és keresése, választás az alvállalkozók közt… Ráadásul olyan szakmai problémák is előkerülhetnek, kezdve például a szükséges engedélyek beszerzésétől, amelyek akár hónapokkal is hátráltathatják a projekt megvalósulását! Az egymásra mutogatásokról, esetleges ráfizetésekről nem is beszélve.
Ezzel szemben egészen egyszerűnek tűnik egy generálkivitelező megbízása, aki mindent intéz szakértelmével és belátása szerint. Ideális esetben fix díjjal és határidővel köthető megállapodás vele, azonban a kényelmes megoldásnak kimondottan drága lesz a költsége.
Generál-kivitelezői megbízhatóság, 20-30%-kal kevesebbért: ezt kínáljuk az OPEN BOOK modellel
Országosan egyedülálló építészeti projektmenedzsment megoldásunkban mindkét megoldás előnyeit megkapja, miközben a lehetséges hátrányokat kiküszöböltük.
Az OPEN BOOK modellel le tudjuk fedni teljes építészeti projektjét, a legfontosabb lépések szerint:

 • építészeti tervezés,
 • építészeti kivitelezés szervezése,
 • felelős műszaki ellenőrzés feladatainak ellátása,
 • költségkeret + határidők betartatása.

TUDJON MEG TÖBBET az OPEN BOOK modellről és konkrét lehetőségeiről építészeti beruházásához!

Az építészeti világnap alkalmával Önnek is azt kívánjuk, hogy maradjanak meg az építészettel kapcsolatos kellemes gondolatai, sokszínűsége, szépsége miatt, ne írja ezt felül a saját projektje sem! Megbízható építészeti tervezés és kivitelezés a Leidecker & Partnertől.
KÉRJEN AJÁNLATOT akár a teljes építészéti projektmenedzsmentre, tervezéstől a zárásig!

Tervezés | Építési projektmenedzsment | Műszaki ellenőrzés
Kérje személyre szabott ajánlatunkat, és igénye szerint segítünk csak egy-egy adott lépésben építési projektje során, vagy akár a beruházás egészében is számíthat együttműködésünkre.
Dolgozzunk együtt!

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Mennyibe kerül a műszaki ellenőr díja?

Ha építési beruházásra készül, műszaki ellenőrre is gondolnia kell. Tudjon meg többet az építési műszaki ellenőr munkájáról, illetve az árakról 2021-ben!
műszaki ellenőrzés ugyanúgy a projekt része, mint a tervezés és a kivitelezés – mégis sokan becsülik alá a fontosságát. Annak érdekében, hogy a témával kapcsolatban tisztábban lásson, összegyűjtöttünk jó néhány tudnivalót a műszaki ellenőr tevékenységéről és arról, mennyibe kerül a beruházáson belül.

Műszaki ellenőrzés az építési beruházás során

A beruházási projekt elengedhetetlen résztvevője a felkészült, hozzáértő műszaki ellenőr! 

Ha valóban felkészült, tisztában van az alkalmazandó szabványokkal, hatósági jogszabályi előírásokkal, illetve az ő  feladata az építési napló ellenőrzése is.
Felelős tehát a kivitelezés megfelelő dokumentálásáért, emellett akár munkavédelmi javaslatokat is tehet. Munkájával minden tekintetben a beruházót, azaz önt kíméli meg esetleges pluszköltségektől.

A műszaki ellenőr legfontosabb feladatai:

 • kivitelezés minőségének ellenőrzése;
 • ütemterv ellenőrzése és biztosítása;
 • a kivitelezés dokumentálása e-naplóval, esetleg a fedezetkezelővel kapcsolatos adminisztráció,
 • építési kooperációk szervezése;
 • számlák ellenőrzése – az elvégzett munkák
 • mennyiségének és minőségének összehasonlítása a számlán szereplő munkamennyiséggel;
 • kivitelezői dokumentáció ellenőrzése;
 • hiba- és hiánylisták vezetése,

emellett pedig, fontos szerepet tölt be beruházási projektek során az alábbiakban is:

 • átadás-átvételi eljárás lebonyolítása,
 • hibák javítás utáni ellenőrzése,
 • mielőtt lejár a garanciális időszak, az állapotfelmérés elvégzése és a munkavédelmi előírások betartatása az építkezésen.

Mindebből már nyugodtan lehet arra következtetni, hogy a műszaki ellenőr alkalmazása nemcsak szükséges, hanem megéri a ráfordított árat. A műszaki ellenőr díjak ugyanis eltörpülnek azzal szemben, amennyibe kerülhet az építőipari kivitelezési tevékenység időbeli csúszása vagy elfogadni azt, ha valami nem megfelelő minőségben került kivitelezésre, és elégedetlen a beruházó a végeredménnyel…

A műszaki ellenőrök munkája szakáganként

Ideális esetben egy építési projekten a műszaki ellenőri tevékenység az alábbi, 3 fős szakembergárdával már megfelelően biztosítható:

 • építész műszaki ellenőr,
 • épületgépész műszaki ellenőr,
 • épületvillamossági műszaki ellenőr.

Ha ez a 3 szakemberből álló team rendelkezésre áll, a kivitelezés kockázatai jelentősen csökkennek, vagyis a súlyos ráfizetések is elkerülhetővé válnak. Szükség esetén persze kiegészülhet ez a szakembergárda egy-egy speciális szakterület képviselőjével, például mélyépítési szakértővel..

Egy jó építési műszaki ellenőr jellemzően ennyibe kerül:

Az épület funkciójától és méretétől függően, illetve, hogy szükséges-e szakági műszaki ellenőr bevonása (külön épületgépész, épületvillamossági, mélyépítési, vagy valamilyen speciális szakértői), jellemzően a kivitelezési költségek 1-2 %-át teszi ki. 

A műszaki ellenőr szerepének jelentősége a projektmenedzsment során – befektetéstől a megtérülésig

Mire figyeljen a műszaki ellenőr kiválasztásakor?

Egyrészt, nem mindegy, milyen mérnöki, építési projektekben rendelkezik tapasztalattal. Nagyon fontos, hogy olyan szakember mellett döntsön, aki rendelkezik az ön projektjének megfelelő referenciákkal. Például, ha ipari csarnokot szeretne építtetni, akkor ne egy családi házak építési projektjeiben jártas műszaki ellenőrt válasszon.
A műszaki ellenőr a megfelelő szakemberek kiválasztásában is segítségére lehet – elvileg.
Amennyiben már rendelkezik a szükséges engedélyezési tervekkel, az alkalmas arra, hogy elsőkörös kivitelezési árajánlatokat kérjen. Legalábbis elméletben; de mi ezzel a gyakorlati probléma? Mi alapvetően óva intenénk attól, hogy ezekre a tervekre kérjen kivitelezési ajánlatokat, még abban az esetben is, ha igazán kiváló referenciákkal bíró, tapasztalt műszaki ellenőrt sikerült szereznie. Az engedélyezési tervek alapján ugyanis maximum a projekt építészeti részére lehetséges átláthatóan számolni. Egyéb szakágak, például:

 • tartószerkezet,
 • épületgépészet,
 • épületvillamosság,
 • közmű

esetén csak műszaki leírás áll rendelkezésre ebben a fázisban, amivel szinte lehetetlen költségvetést tervezni! (Nem láhatók például előre a szükséges darabszámok, acélsúlyok, folyóméterek…)

 • Ebből következően, amikor csak az engedélyezési tervek alapján kér ajánlatot, később ráfizetések, meglepő költségek keletkezhetnek az építkezés során.
 • Ráadásul a műszaki ellenőr is kellemetlen helyzetekbe sodorhatja magát: hiába az ajánlat, a tervek hiányában a számonkérés az ellenőr számára sokkal nehezebb lehet a kivitelezővel szemben.
 • A kivitelezői árképzésekben egyébként is hatalmas különbségek lehetnek ugyanúgy pénzügyi, mint műszaki oldalról. Ha csak a világítást nézzük, például nem mindegy, hogy egy kivitelező a legolcsóbb távol-keleti vagy a legkorszerűbb LED-izzókkal éri el ezeket az értékeket.

Biztonságos és megtérülő megoldás a beruházóknak, ha kiviteli tervekre szerződnek

Egy hozzáértő és tapasztalt műszaki ellenőr egyébként felhívja arra a figyelmet, hogy melyik vállalkozói ajánlatnál mire érdemes pontosan figyelni, miről szükséges több információt bekérni. Ezáltal egyrészt, összehasonlíthatók lesznek egymással a kivitelezői ajánlatok, másrészt, teljesebb képeket fog látni az építtető is. Amennyiben kiviteli tervekre kér ajánlatot és köt szerződést, már minden szakági terv látható a fontosabb paraméterekkel.
Így a műszaki ellenőr hatékonyabban ellenőrizheti a kivitelezési munkát, hiszen van a kezében olyan információ, ami alapján dolgozhat.

Alma-alma – a kivitelezési ajánlatok versenyeztetésében is segít a műszaki ellenőr

A kiviteli tervek alapján készített árajánlatok egyébként világosabbak, tisztábbak is: a kivitelezők ekkor ugyanis már nagyrészt ugyanazt a műszaki tartalmat árazzák majd be. A „nagyrészt” kifejezés igencsak hangsúlyos, ugyanis a kivitelezők továbbra is mindent megtesznek majd azért, hogy a versenytársaikkal ne legyen összehasonlítható az ajánlatuk. Jól látható ez például a kivitelezési ajánlatok olyan elemeiben, mint egy új típusú építőanyag vagy műszaki megoldás ajánlása – így pedig az építési beruházó számára nehezen összehasonlítható az alma az almával.
A műszaki ellenőr szerepe a kiviteli ajánlatok összehasonlításában is lényeges, hiszen átlátja és el tudja magyarázni a különbségeket, segít ugyanolyan műszaki szintre hozni az egyes ajánlatokat. Így a beruházó megalapozott döntést hozhat majd építési projektjének kivitelezését illetően, hiszen az ellenőr az ő érdekeit képviseli.

A műszaki ellenőr itt újfent költséget takaríthat meg a beruházónak!

Ugyanis a költségvetési kiírás alapján fel tudja venni a kapcsolatot a szak-kivitelezőkkel, és le tudja ellenőrizni a generálkivitelezők általmegadott árakat. Egy profi, tapasztalt műszaki ellenőr rendelkezik az árak piaci ismeretével, és át képes látni, mikor kapott megfelelő árat és mikor nem.

 • Ha összeállt a megfelelő költségvetés, és a különböző szakkivitelezők műszaki észrevételeit is meghallhatja és mérlegeli, könnyebb helyzetbe kerül minden beruházó.
 • Jelentősen javulnak annak esélyei, hogy az általa elvárt minőség megfelelő árazás mellett valósulhasson meg az építkezés során.

Tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés egy kézben – hogyan tegye egyszerűbbé, probléma mentesebbé és költséghatékonyabbá építési projektjét?

Annak érdekében, hogy megrendelőink építési projektjei stabilan, költséghatékonyan és szakszerűen egy kézben fussanak össze, kidolgoztuk az OPEN BOOK modellt. Ennek lényege, hogy az építési beruházás során minden a lehető legpontosabban menjen, szakszerű és költséghatékony mérnöki tervezéssel, kivitelezéssel és műszaki ellenőrzéssel.
Projektjét engedélyeztetéstől az átadásig kísérjük, méghozzá átlagosan 20-30%-kal alacsonyabb áron, mintha külön építész tervező irodával, generálkivitelezővel és műszaki ellenőrrel dolgoztatna.

Tervezés | Építési projektmenedzsment | Műszaki ellenőrzés
Kérje személyre szabott ajánlatunkat, és igénye szerint segítünk csak egy-egy adott lépésben építési projektje során, vagy akár a beruházás egészében is számíthat együttműködésünkre.
Dolgozzunk együtt!

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Ipari csarnok építés árak: mi mindentől függ a beruházás költsége?

pari csarnok építés árak tervezéstől az átadásig – mindent megtudhat egy ilyen típusú beruházásról és annak költségeiről, ha elolvassa tudásanyagunkat.

Az ipari csarnokok tervezése és építése különbözik más építési beruházásoktól, építészmérnöki közreműködést igénylő projektektől. Számos különleges kritériumnak kell megfeleltetni az ipari épületeket, könnyűszerkezetes csarnokokat, ez pedig másfajta szakértői jelenlétet igényel, mint például egy családi ház vagy irodaépület felépítése. A könnyűszerkezetes csarnokok nem tégla-, hanem vasbeton vagy acélszerkezetes vázszerkezettel rendelkeznek, és jelenleg egyértelműen uralják a piacot.

Mennyibe kerül egy csarnoképítés?

Az ipari csarnok tervezés és építés ára számos tényezőtől függ.

Befolyásolja az árát például:
–         a csarnok különböző mérete,
–         Funkciója, például: logisztika, vagy gyártás
–         illetve az egyedi elvárt műszaki tartalom is (pl. ipari padló teherbírása, technológiai igények, stb.)
A csarnok megfelelő kihasználását, a benne tervezett munkák folyamatait a mérete, a kialakítása és a felszereltsége is jelentősen meghatározzák majd!

Miben tér el egy ipari csarnok / ipari épület tervezése és kivitelezése egy irodaépület vagy lakóépület tervezési-kivitelezési projektjétől?
–         környezetvédelmi előírásoknak való megfeleltetés;
–          előzetes felmérések és engedélyeztetés,
–          épületszerkezeti jellemzők,
–          tetőszerkezet jellemzői,
–          épületgépészeti tulajdonságok,
–          csomópontok,
–          tűzvédelmi tervezés,
–          különleges elvárások az épülettel szemben,
–          megfeleltetés valamely biztosító társaság igényeinek.

Ha ipari csarnok építtetését fontolgatja, mindenképp olyan építész tervező iroda mellett tegye le a voksát, amelynek munkatársai már rendelkeznek ipari csarnoképítésben szerzett tapasztalattal, és az általuk tervezett csarnokok valóban fel is épültek.

Ipari csarnok tervezés megtérülő áron, tapasztalt szakemberekkel

Teljeskörű szakértői segítséget nyújtunk Önnek ipari csarnok építésben jártas szakemberekkel, Terveztesse meg ipari csarnokát a Leidecker & Partner építész tervező irodával.

Kíváncsi rá mennyibe kerül egy új csarnoképület megépítése? Töltse ki kalkulátorunkat!

CSARNOKÉPÍTÉSI ÁRKALKULÁTOR

Tételek, amelyek befolyásolják az ipari csarnok építés projekt költségeit

 • Tervezés és különféle felmérések, vizsgálatok

Természetesen az ipari csarnok építése a tervezési szakasszal indul. Ennek részét képezi a szükséges geodéziai és talajmechanikai vizsgálat, az engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, illetve a különféle engedélyek megszerzése. Ezek olyan befolyásoló tényezők, amelyeknek elkészítése vagy épp a hiánya milliós nagyságrendben befolyásolhatja a projekt költségeinek alakulását.
Nem mindegy a sorrend sem: még az alapozási mód kiválasztása előtt szükséges sort keríteni a talajmechanikai vizsgálatokra, ha elkerülné az esetleges ráfizetést és többszöri újratervezést.

Pontosan miben döntő szereplő a csarnok alapterületi mérete és hasznos belmagassága? Nemcsak rövid, hanem hosszú távon is költségeket befolyásoló tényező

Amellett az egyszerű tény mellett, hogy a nagyobb csarnok több építőanyag felhasználását követeli meg, nem mehetünk el szó nélkül a felépülő csarnok ideális, optimális kialakítása mellett sem – ami pedig a végfelhasználást befolyásolja majd. Ha nem megfelelő a térkihasználás, az távlati szempontból kedvezőtlen hatást gyakorolhat a csarnokban történő munkavégzésre, ez pedig akár árbevétel kieséshez is vezethet.
Ugyanez igaz akkor, ha nem megfelelő az alapterület, vagy túl nagy építménymagasságú csarnokot terveztet és építtet, amelynek fenntartási költségeit később fizetnie kell, miközben a szolgáltatásdíjak nem hozzák vissza megfelelően ezt az összeget. Itt fontos megjegyezni, hogy egy raktárcsarnok természetesen mindig olcsóbb, mint egy olyan ipari létesítmény, ahol termelés, gyártás zajlik. Szintén hosszabb távon befolyásoló tényezők a gépészeti megoldások, illetve a tető fedése és a szigetelés is. Ezeken az építési projekt kivitelezése során ugyan lehet „spórolni”, de távlati tekintetben rendre bebizonyosodik, hogy nem éri meg.

Segít a hozzáértő szakember: nézzünk egy nagyon alapvető példát az ipari csarnok építésében, hogyan is tud segíteni a tervező!

Már a tervezés során felmerülhetnek költséghatékonysággal kapcsolatos kérdések, például a szerkezetet illetően: vasbeton vagy acél tartószerkezettel jár jobban? tervező ebben az esetben segít a várható költségek felvázolásával, illetve az esetleges buktatók ismertetésével.
Előfordulhat például, hogy valamelyik megoldás 10-15%-kal olcsóbbra jön ki, de várni kell az anyag gyártására. Ezzel a teljes ipari csarnok építés projekt csúszhat, akár pluszköltségeket is generálva. (A tervező  feladata alehetőségek és a hozzájuk kapcsolódó nagyságrendi költségek ismertetése.)

A generálkivitelezés díjai – ipari csarnok építés árak a kivitelezői díjak szempontjából

Ipari csarnok építése esetén (is) két út áll ön előtt a kivitelezés tekintetében: vagy megbíz egy generálkivitelezőt a projekt megvalósításával, vagy pedig önállóan irányítja a beruházást.
Ha önállóan kívánja irányítani építészeti projektjét, felmerülhetnek olyan kérdések, amelyekre nem fogja tudni a választ, például: milyen alapanyagból mennyi kell, milyen alvállalkozókkal kell majd együttműködni, melyik feladatért ki a felelős, mi történik akkor, ha az egyes kivitelezők egymásra mutogatnak, és az elkövetett hibáért senki nem vállalja a felelősséget? Egy-egy ilyen malőr elég komoly ráfizetésekkel járhat az ipari csarnok építése során. Arról nem is beszélve, hogy az építési beruházás akár hónapokat vagy éveket is csúszhat, többszörösére növelve az eredetileg kalkulált költséget.
A generálkivitelező megbízása egyszerű, problémamentesebb megoldásnak tűnik: egyvalaki kezében összefut minden, ő koordinálja a projektet, egyeztet a tervezővel, az alvállalkozókkal és a megbízóval egyaránt, elvégezteti a műszaki ellenőrzést. Itt azonban igencsak magas árakkal kell számolni, amin még tovább ront az, hogy a kivitelező esetleg kissé rákalkulál az árakra… Mivel a legtöbb munkát csak külső alvállalkozókkal tud elvégeztetni, az ő díjaikat némileg megnövelheti az ajánlatban. (Ilyen például az ipari padló vagy a vasbeton-szerkezet gyártása, épületgépészet, épületvillamosság is, ezeket csak külsős alvállalkozók tudják elvégezni.)

Ipari csarnok építése 20-30%-kal olcsóbban, mintha generálkivitelezőt bízna meg

Ipari csarnok tervezése + kivitelezése + műszaki ellenőrzése: OPEN BOOK modellünk az engedélyeztetéstől az átadásig segíti projektje megvalósítását, méghozzá a generálkivitelezéssel várható árnál 20-30%-kal olcsóbban.
A modell célja a gyors, professzionális, magas minőségű, és ehhez képest költséghatékony megvalósítás, illetve az építtető megbízó számára biztosított problémamentes projektmenedzsment.

Megbízásunkkal az alábbi projekt elemeket kapja meg:

1.     TERVEZÉS (beleértve az engedélyeztetéseket is)
2.     KIVITELEZÉS SZERVEZÉSE (beleértve a kapcsolattartást is)
3.     MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (beleértve a munkanapló vezetését is)
+ A KÖLTSÉGKERET és HATÁRIDŐK BETARTATÁSA

Mindemellett pedig, 100%-os, a piacon egyedülálló pénzvisszafizetési garanciával dolgozunk.

Tervezésre | kivitelezési projektmenedzsmentre | vagy a teljes projektre vonatkozóan, kérje ajánlatunkat!
Kedvező konstrukciót kínálunk csarnok tervezére és építésre projekt egységenként, illetve komplexen akár első tollvonástól az épület átadásáig.

 1. Home
 2. >
 3. Tudástár

Telephelyfejlesztés pályázat – 2021. – Tervezzen velünk!

Telephelyfejlesztés pályázat 2021. – Akár 600 millió Ft-os támogatási összeg mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Korábban nagyon sikeres volt a Budapest területén kívül országosan igényelhető telephelyfejlesztési pályázat. Ez az a támogatási lehetőség, amelynek keretén belül a címben említett mikro-, kis- és középvállalkozások akár 600 millió Ft-os támogatási összegre is szert tehetnek, legyen szó csarnok építésről, tervezésről vagy egyéb más ipari vagy kereskedelmi épület kivitelezéséről. Az előre meghirdetett keretösszeg 200 milliárd Ft, így a számítások alapján várhatóan 1000-3000 nyertes számára biztosít majd elegendő forrást.
A pályázat hivatalos leírását itt éri el: https://www.palyazat.gov.hu/node/73365#
Cikkünkből pedig hasznos információkat tudhat meg a támogatottak tevékenységi köreit, a támogatások kiosztásának dátumait, illetve a vállalási feltételeket illetően. Emellett, hasznos kalkulációs táblázatokat is megosztunk arról, milyen támogatási összeggel számolhat!

****Frissítés: A pályázat várhatóan a GINOP Plusz Program keretein belül jelenig meg, reményeink szerint még 2021. április folyamán, így a támogatási kérelmek várhatóan 2021. májusában már beadhatóak lesznek. ****

Hatalmas lehetőség a mikro- kis- és középvállalkozások fejlesztésére: visszatérítendőből vissza nem térítendő támogatás

A támogatás formája alapvetően visszatérítendő, azonban adott feltételek mellett vissza nem térítendővé alakítható. Ez akár a teljes támogatási összegre vonatkoztatva elérhető!
Mire van szükség ahhoz, hogy a támogatás 100%-ban vissza nem térítendővé alakítható legyen? Az eredményességi visszamérés alkalmával meg kell felelni legalább 100 pontnak a lehetséges 140-ből. Itt olyan kritériumok szerepelnek, mint például:

 • a bruttó hozzáadott érték növekedése a bázisévhez képest;
 • a projekt hatékony, tehát maximum 3 változtatást tartalmazó végrehajtása,
 • és további 5, a pályázatban felsorolt feltételből legalább 1 feltétel vállalása.

A pályázat elnyerésére jogosult, támogatható vállalkozások, illetve a támogatható tevékenységi körök

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások számára elnyerhető a pályázat, amelyek rendelkeznek:

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai létszáma legalább 3 fő volt a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben,
 • amelyek magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt folytató, vezető gazdasági társaságok vagy vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Számukra pedig ezek a támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, technológia korszerűsítése (kötelező elem)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt összköltségének maximum 70%-a)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 50 millió Ft)
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (max. 20 millió Ft, a Tanácsadással együtt max. az összköltség 20%-a mértékig)
 • Üzleti információs felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, kialakítása (max. az összköltség 50%-a)
 • Projekt-előkészítés igénybevétele (a pályázat összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Nézzük meg, mit jelent mindez a gyakorlatban!

A pályázati felhívás értelmében, a támogatás igénybevételéhez kötelező elem valamilyen technológiai fejlesztés megvalósítása.
Ez lehet termelési és szolgáltatási, valamint akár infokommunikációs technológiai fejlesztés, vagy a technológiai kapacitások bővítése is.

 • Technológiai fejlesztés alatt érthető például gyártáshoz kapcsolódó gépek vagy logisztikához szükséges eszközök vásárlása. Ennek kell kitennie az elhasználható összköltség legalább 30%-át.
 • A fennmaradó 70% pedig bármilyen infrastrukturális fejlesztésre költhető, új épület vagy épületrész építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására egyaránt.

Mikor adható be a pályázat?

 1. kör: 2021. március 1-16.
 2. kör: 2021. június 15-30.
 3. kör: 2021. szeptember 30 – október 15.
 4. kör: 2022. február 1-15.

A 3-4. szakaszban azonban csak azok a vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Mekkora támogatási összegre számíthat? Segítünk megállapítani!

A támogatás legalacsonyabb összege 10 millió, maximuma pedig 629,3 millió Ft.
Ha a vállalkozására vonatkozó maximális összeget szeretné kiszámolni, azt a projekt összköltsége + a támogatás intenzitása alapján tudja megtenni.
Első lépésben, ki kell számítania a projekt maximális összköltségét a vállalkozás utolsó lezárt évének éves statisztikai átlaglétszáma alapján.

LétszámElszámolható költség /főMaximális elszámolható összköltség
9 főig1-9 főig: 11 millió Ft99   millió Ft
49 főig1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft
899 millió Ft

Példa:
Egy 73 főt foglalkoztató cég tehát maximálisan 371 millió Ft elszámolható költségű pályázat beadására jogosult. Ennek 70%-a, tehát kb. 260 millió Ft lehet ingatlanfejlesztési rész.
Az ingatlanfejlesztési részre vonatkozó támogatási intenzitást az alábbi táblázat mutatja meg:

                                                           mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl70%70%60%
 Közép-Dunántúl, valamint Pest megyei települések
(1.sz. melléklet)
55%55%45%
 Nyugat-Dunántúl45%45%35%
 Piliscsaba, Pilisjászfalu40%40%30%
 Csekély összegű támogatás Pest megye települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében55%55%45%

Minden információt összesítve, ha a fenti példa alapján haladunk tovább, egy 73 főt foglalkoztató, Kelet-Magyarországon működő kisvállalkozás a 371 milliót érő projektjére közel 260 millió Ft-nyi támogatást nyerhet el. Ezzel szemben, egy azonos létszámú, ám székesfehérvári cég számára 204 millió Ft a maximális támogatási összeg.

Jó hír: nincsenek kötelező vállalási feltételek. Ha a vissza nem térítendő támogatás esélyét szeretné növelni, koncentráljon az eredményességi visszamérésre!

A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre, a kötelező fenntartási időszak pedig az ezt követő 3 év.

Minden, amit még tudni érdemes a Telephelyfejlesztés pályázat 2021-ről:

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
 • Ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).
 • Ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).
 • Az ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg a meghatározott fajlagos költségeket (fűtés és világítás esetén a fajlagos költség vetítési alapja az érintett épületrész nettó alapterülete)
 • Nem támogatható pályázatok: olyan pályázat, amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how a Felhívás 3.1.2.1. a) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:
 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.
 • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a pályázati támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,
 • Ha a folytatni kívánt építési tevékenység engedély- vagy bejelentés-köteles, a támogatási kérelemhez elegendő csatolni az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, illetve a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Ha a folytatni kívánt építési tevékenység nem saját tulajdonban valósul meg, a használat jogcímét igazolni kell azzal, hogy a birtoklás, a használat a fenntartási időszak végéig biztosított. Emellett, a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén pedig valamennyi tulajdonostárs teljes, bizonyító erejű, közokiratba foglalt nyilatkozatára szükség van, amely értelmében hozzájárulnak a beruházás megvalósításához.

Hasznos tanácsokat talál cikkünkben az építész tervező kiválasztásához.

Építési projekt és kivitelezése: minden előny együtt

Az OPEN BOOK egy professzionális modell, melynek segítségével 1 kézben tudhatja a pályázatírást, a pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítését, a projekt teljeskörű menedzselését és az elnyert összeg kockázatmentes lehívását is!
Leidecker & Partner Kft: Budapesten és országosan, valamennyi megyében tervezett építési beruházási projektjében számíthat ránk!
Rendelkezünk a szükséges tudással és folyamatszemlélettel, és garantáljuk, hogy nálunk találja a leginkább beruházóbarát építési projekt irányítási modellt. Mindent elolvashat róla részletesen:
Teljes építési projektirányítás, tervezéstől a kivitelezésen át az átadásig: OPEN BOOK építési projektmenedzsment.
Tervezés | Építési projektmenedzsment | Műszaki ellenőrzés Kérje személyre szabott ajánlatunkat, és igénye szerint segítünk csak egy egy adott lépésben építési projektje során, vagy akár a beruházás egészében is számíthat együttműködésünkre.
Dolgozzunk együtt!